Nyilatkozat a migráns és menekült gyermekek helyzetéről Magyarországon

NEW YORK, 2015. szeptember 17. – Az UNICEF New Yorkban kapcsolatban áll Magyarország állandó ENSZ-képviselőjével, hogy tárgyaljanak a migráns és menekült gyermekek megfelelő védelméről, az ENSZ Gyermekjogi egyezményében vállalt kötelezettségekkel összhangban.

Az Egyezmény értelmében a kormányoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük a gyermekek védelme érdekében, és különleges támogatást kell nyújtaniuk a menekült és menedékkérelemért folyamodó gyermekeknek.

Az UNICEF emellett segítséget ajánlott fel a magyar kormánynak, hogy elősegíthessék a menekült és migráns gyermekek védelmét a szerdán a magyar-szerb határnál történt erőszakos összecsapások után, valamint a Magyarországon hozott új jogszabályokról szóló beszámolók fényében. Ezek szerint ugyanis az új rendelkezések lehetővé teszik a Magyarországra érkező gyermekek fogvatartását, elítélését és szüleitől való elválasztását.

Az UNICEF által felajánlott segítség a következő lehet:

  •  A gyermekeknek nyújtott pszichológiai támogatás: szakértők mobil csoportjai, gyermekbarát környezet a befogadóállomásokon és más olyan területeken, ahol családok gyülekeznek.
  • Segítségnyújtás a kísérő nélküli és szüleiktől elszakadt gyermekek azonosításához és a családok felkutatásához.
  • Gyakorlati segítség és tanácsadás olyan eljárásokhoz, amelyek segítenek meghatározni az országon áthaladó gyermekek legfőbb érdekeit.

Az UNICEF felszólítja a magyar kormányt, hogy tartsa szem előtt a migráns és menekült gyermekek legfőbb érdekeit minden őket érintő döntésben. A gyermekeket nem szabad kriminalizálni azért, mert menekültek, és nem szabad elválasztani őket a családjuktól. Ezek a gyermekek nagy szenvedéseket álltak ki útjuk során, most pedig méltósággal kell bánnunk velük, és biztosítanunk kell számukra a védelmet, gondoskodást és együttérzést.

Senkinek sem szabad veszélyeztetnie a gyermekeket. A szerdai jelenetek, amelyek során gyermekek kerültek az erőszak és zavargások kereszttüzébe, nem ismétlődhetnek meg.

Az UNICEF továbbá felszólítja az európai uniós tagállamokat, hogy tegyenek gyors lépéseket annak érdekében, hogy minden migráns és menekült gyermek megkapja az őt megillető védelmet és gondoskodást. Egy ország sem képes ezt a felelősséget egyedül viselni.