Az UNICEF javaslatot nyújt be a migránsok gyermekeinek védelmére

Az Európai Migrációs Stratégia előterjesztésével egyidejűleg az UNICEF hangot adott annak, hogy a migráns gyerekek jogainak és jóllétének védelme az európai bevándorláspolitika középpontjában kell legyen és az Európai Uniót ezen értékek kell vezessék döntései során.

A szezonális földközi-tengeri átkelések halálos áldozatainak száma már most ötvenszerese a tavaly ilyenkor mért adatoknak. A melegebb idő beköszöntével várhatóan még több gyermek kockáztatja majd meg a veszélyes utat. Szintén nő annak kockázata, hogy a migráns-hullám a gyermekeket is „magával sodorja”, nem csak a veszélyes tengeri átkelések során, de az európai partok elérésekor is, ahol nem kapnak megfelelő ellátást és figyelmet, amelyre pedig sürgősen szükségük lenne.

A legnagyobb veszélyben a szülői vagy felnőtt kíséret nélkül, egyedül menekülő gyermekek vannak. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint a tavaly Líbiából Olaszországba érkező mintegy 170 000 migráns közül több mint 13 000 kísérő nélküli kiskorú volt.

A legfrissebb beszámolók szerint tovább súlyosbítja a helyzetet az embercsempészek és gyermekkereskedők jelenléte, akik menekültstátusz kérelmezésére buzdítják a gyerekeket, hogy aztán több pénzt zsarolhassanak ki szüleikből a viszontlátás fejében.

Ez a gyerekeket fenyegető humán katasztrófa már túlmutat a Földközi-tenger partjain” – nyilatkozta Yoka Brandt, az UNICEF ügyvezető igazgató-helyettese. „Bárhova is vetődnek ezek a gyermekek – távol az otthonuktól, a tengeren vagy Európa partjainál, ismeretlen országokban – joguk van a védelemhez és gondoskodáshoz. A migráció erősödésével az Európai Unió előtt megnyílik a lehetőség, hogy a közösségi jog erejével és elveihez hűen megvédje a menekült gyermekek és családjaik jogait, jó példát mutatva ezzel az egész világ számára.”

A migráns gyermekek sokszor a közösségi védelmi keret jogszabályai, politikái és gyakorlataiban kialakult joghézagok áldozataivá válnak. A migráns gyerekek nem jutnak megfelelő törvényi védelemhez, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz. Őrizetbe vehetik, fogva tarthatják és kitoloncolhatják őket, kollektív kiutasítás és egyéb határvédelmi gyakorlatok alá vethetik őket, amelyek uniós területre lépve veszélyeztetik életüket.

Az UNICEF hisz abban, hogy a május 13-án elfogadott Európai Migrációs Stratégia elősegíti, hogy a gyermekek védelmének uniós garanciái, az EU „Koordináció és együttműködés az integrált gyermekvédelmi rendszerekben” című irányelvének megfelelően még inkább megerősödjenek.

A gyerekek mindenek felett álló (legfőbb) érdekében az UNICEF 10 pontos javaslatban sürgeti az EU-t a migráns gyermekek védelmére:

  • Minden migráns gyermeket, mindig, mindenekelőtt és elsősorban saját joggal rendelkező gyermekként kell elismerni és gondoskodni róluk, a Gyermek Jogairól Szóló ENSZ Egyezménnyel összhangban.
  • Érvényesíteni kell a hatályos közösségi jogot és irányelveket a migrációban érintett gyermekek jogainak védelme érdekében, beleértve az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós irányelv és stratégia konzisztens betartatását és monitorozását, különös tekintettel a megelőzésre, a szükség csökkentésére és mindazok bűnvádi eljárás alá helyezésére, akik a migráns gyermekek helyzetével visszaélnek.
  • Minden hatósági döntéshozatal alapjául a Gyermek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény szolgáljon – a gyermekek mindenek felett álló (legfőbb) érdekeit szem előtt tartva – beleértve a nemzetközi szintű védelemről, tartózkodási kérelmek elfogadásáról vagy visszautasításáról, valamint a továbbszállításról vagy kitoloncolásról szóló döntéseket is.
  • Meg kell védeni a migráns gyermekeket, integrált nemzeti szintű gyermekvédelmi rendszerek megerősítése, valamint a védelmi normák kiszélesítésére és a határokon átívelő védelmi szükségletek kielégítésére irányuló átfogó uniós intézkedések segítségével, a Bizottság által kibocsátott, az integrált gyermekvédelmi rendszerekről szóló irányelvnek megfelelően.
  • A gyermekeket nem szabad menekültügyi őrizetbe venni, ilyen központokban fogva tartani és nem szabad elszakítani családjuktól migrációs céllal.
  • A tengeri kereső- és mentőakciók során a nemzetközi tengerjog és az emberélet mentését és védelmét fenntartó hagyományok szerint kell eljárni.
  • A kereső- és mentőakciók során és azokat követően a gyermekek és várandós nők minden esetben különleges ellátásban és gondoskodásban kell részesüljenek.
  • Minden gyermeknek – függetlenül szüleik jogi státuszától – egyenlően hozzá kell jutnia a minőségi oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, beleértve a mentális egészséget, a szociális védelmet és az igazságszolgáltatást.
  • Minden gyermek egyenlő és folyamatos védelemben kell részesüljön szülei nemzetiségére, származására, tartózkodási vagy letelepedési státuszára való megkülönbözetés nélkül.
  • Fel kell tárni a migrációs probléma gyökereit átfogó, részletes tanulmányok segítségével, középpontba helyezve a kockázatcsökkentést, katasztrófa elhárítást és a fejlesztést.

Az UNICEF csatlakozik azon szervezetek sorához – a Nemzetközi Migrációs Szervezethez, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságához és egyéb ENSZ szervezetekhez –, amelyek a felelősség igazságosabb elosztását sürgetik az Európai Unióban. Célkitűzésük az életek megmentése és a kiszolgáltatottak védelme mellett az olyan rasszista és idegengyűlölő retorika megfékezése is, amely a világ bármely pontján megbélyegzi a migránskat és menekülteket.