Esély a túlélésre

Szegénység elleni küzdelem

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy anyagi biztonságban és jóllétben, hátrányos megkülönböztetés nélkül nőjön fel. Hisszük, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelemnek gazdasági helyzettől függetlenül prioritást kell élveznie, és küzdeni kell a regionális különbségek ellen. Meg kell erősíteni a családokat, minden támogatást meg kell adni számukra.

Az UNICEF nagy hangsúlyt fektet a szociális és gazdasági politikák gyermekekre gyakorolt hatására. A gazdasági válságból való kilábalás, a gyermekszegénység és nélkülözés, az egyenlőtlenségek felszámolása, a felelős költségvetés és a szociális védelem fontos területeit képezik a munkánknak.

Az UNICEF azért dolgozik, hogy elősegítsen egy párbeszédet az erős és hatékony nemzeti szociális politikák, a megfelelő jogszabályi rendelkezések és egy gyerekbarát költségvetés kialakítása érdekében.

Ha egy országban hiányzik az elkötelezettség a gyermekszegénység felszámolása érdekében, az nemcsak a gyermekekre hat ki, hanem az egész társadalomra. A szegény és/vagy nélüköző gyermekek testi és szellemi fejlődése könnyen sérül. Egészségük, szociális készségeik gyakran gyengébbek és nagyobb eséllyel fordul elő, hogy az iskolában alul teljesítenek, és munkanélkülivé, függővé válnak.

Ha a gyermekek társadalmi kirekesztettsége állandósul, a társadalomnak komoly árat kell fizetnie. A termelékenység csökken, nőnek a jóléti rendszer fenntartásának költségei, az oktatásba fektetett energiák nehezen, vagy egyáltalán nem térülnek meg, és sérül a társadalmi kohézió.

A gazdasági érveken túl komoly erkölcsi érv is szól a gyermekek védelmének elsőbbsége mellett, mely az emberi civilizációba szervesen beépült. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben azonban fontos látni, hogy a gyermekszegénység és depriváció szorosan összefügg bizonyos társadalmi kockázatokkal, melyek számszerűen is mérhetőek.

A gyerekszegénységről szóló naprakész és megbízható adatok képet adnak a sebezhető gyermekek aktuális körülményeiről, az őket sújtó egyenlőtlenségekről és nélkülözésről, valamint rálátást nyújtanak annak az egész társadalomra gyakorolt hatásaira is. Az adatok értékén túl azok frissessége is árulkodó lehet. Egy állam gyermekszegénység elleni elkötelezettsége megmutatkozik abban is, hogy mekkora figyelmet szentel arra, hogy hogyan változik a gyermekek helyzete. A naprakész adatok hiánya pedig komoly következményekkel járhat.

A gyermekszegénység és depriváció rendszeres monitorozása többféle okból is fontos. A kormányzat számára lehetővé teszik a tapasztalaton alapuló politika kialakítását, a politikai döntések alátámasztását, értékelését, és a közpénzek hatékonyabb felhasználását eredményezik. A társadalom és a civil szféra számára pedig biztosítja a kormányzattal szembeni elszámoltathatóságot, és hatékonyabb jog- és érdekérvényesítésre ad lehetőséget. A naprakész és pontos információ megléte tehát egyaránt elengedhetetlen a politikai döntésekhez és a közvélemény megnyeréséhez is.

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek