Segítünk

Gyermekjogi infópont

Az UNICEF Magyarország Gyermekjogi INFOPONTja 2016 óta nyújt segítséget gyermeki jogok megsértése, vagy ennek gyanúja esetén. A magyar jogszabályok szerint működő civil szervezetként ingyenes szolgáltatásunk keretében általános tanácsokkal tudunk segíteni a hozzánk fordulóknak abban, hogy problémájuk esetén mely intézmények és szervezetek tudnak hatékony segítséget biztosítani. Segítünk továbbá eligazodni a releváns jogszabályi környezetben, mely biztos kiindulópontként szolgálhat. Hangsúlyozandó, hogy a szolgáltatásunk nem minősül jogi tanácsadásnak és szervezetünk jogi képviselet ellátását sem tudja vállalni, továbbá a tájékoztatásunk nem tekinthető jogi véleménynek sem.

Gyermekeket ért gyermekjogi jogsértésekben tudunk segítséget nyújtani, így különösen:

– Gyermekbántalmazással kapcsolatos kérdések,

– Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek jogai,

– A gyermekek oktatási jogaival kapcsolatos kérdések,

– A családjogi jogvitákban felmerülő gyermeki jogok,

– Egyéb gyermekjogi kérdések;

 

Segítséget kérek

Munkánkat gyermekjogi munkatársaink mellett pro bono ügyvédi irodák és önkéntesek is segítik. Előfordulhat, hogy szakmai konzultáció céljával a hozzánk beérkező információkat, dokumentumokat megosztjuk velük.

Tevékenységünket pro bono támogatják:

 

Kapcsolat az UNICEF Gyermekjogi infópontjához

Az UNICEF gyermekjogi infópontjára vonatkozó adatvédelmi tájékoztató elolvasása és elfogadása után az alábbi adatlapon keresztül tudja velünk felvenni a kapcsolatot.

Segítséget kérő űrlap

Teljes név
Email
Tárgy
Üzenet

Nem vagy biztos benne, hogy az UNICEF Magyarország gyermekjogi infópontja megoldást tud nyújtani a problémádra, de segítségre van szükséged? Itt megtalálod azoknak a szerveknek, szervezeteknek a listáját, ahova tanácsért fordulhatsz.

Érdekel

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A történtek kivizsgálására és orvoslására módjában áll az iskola által meghatározott panasztételi lehetőségeket igénybe venni. A 20/2012 EMMI (VIII.31.) rendelet alapján a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) kell meghatározni a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét. Ennek értelmében amennyiben az iskolában a gyerek jogai sérülnek, a szervezeti és működési szabályzatban foglalt panaszmechanizmusokat kell követni. Ez jellemzően elsősorban az intézményvezető (iskolaigazgató) másodsorban a fenntartó felé történő jelzést jelenti. Továbbá, az iskolai viszonyokban felmerült alapjogsérelmek kivizsgálására – a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően – az oktatási jogok biztosa hivatott. Az oktatási jogok biztosának eljárása illetékmentes és elektronikusan is benyújtható.

Elérhetőség: https://www.oktbiztos.hu/hogyan/index.html

Amennyiben anyagi lehetőségei miatt nem tud ügyvédet megbízni, megkeresheti az ingyenes jogi segítségnyújtó szolgáltatást, mely a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok mellett működik (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv.). Ügyfeleiknek szakszerű jogi tanácsot és – szükség szerint – eljárásjogi képviseletet biztosítanak jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása során.

Amennyiben úgy érzi, hogy a különböző hatóságok nem, vagy nem megfelelően vizsgálták ki az Ön által jelzett problémákat, módjában áll az ügyészséghez fordulni törvényességi felügyeleti eljárás megindítása céljából. (3/2012. (I.6.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól) Az Ügyészség honlapján (Főoldal – Ügyészség (ugyeszseg.hu)) tájékozódni tud az Ön lakóhelye szerint illetékes szerv elérhetőségéről.

Érdemes lehet felvenni a kapcsolatot az iskolai szociális segítővel, aki az iskolában a gyermekjóléti szolgáltató munkatársa és egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben. Érdemes lehet továbbá bevonni az iskolapszichológust is ebbe a folyamatba, hogy szakszerű segítséget nyújthasson mind gyermekének, igény esetén pedig az osztályközösségének is.

– Ha a gyermek lakóhelye ismert, akkor jelzéssel élhet a területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatnál is, jelezve a bántalmazás tényét és amiatt valószínűsítve a gyermek veszélyeztetését.

– Lehetőség van a rendőrség intézkedését kérni a 112-es segélyhívó számon.

– A Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működtet egy ingyenesen hívható, a nap 24 órájában elérhető Gyermekvédő Hívószámot, melyen azonnal jelezni tudja, ha egy gyermeket bántalmaznak, nehéz élethelyzetben van, vagy felmerül ezek gyanúja. A hívószámon fogadják az Ön jelzését és továbbítják azt az illetékes intézmények felé. A telefonszám a következő: +36 80 21 20 21 .

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek