Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Hírlevélre, Szakmai tartalomra felíratkozáshoz , adományozáshoz, üzenet küldéshez, kapcsolatfelvételhez

 

 1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Central Udvar; nyilvántartási szám: 01-01-0011349; az „Alapítvány”), mint a www.unicef.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Alapítvány adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről (lásd alábbi I. fejezet), valamint adatvédelmi jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. Az Alapítvánnyal kapcsolatba levő személyeknek lehetősége van az Alapítvány szakértői tartalmakra (pl: cyberbullig, lélekemelő kurzus, stb), hírlevelére történő feliratkozásra, valamint megadhatják telefonszámukat is telefonos megkeresés céljából, vagy üzenetküldés útján üzenetváltásra is megkereshet minket.

Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy az Alapítvány részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa. (lásd alábbi II. fejezet)

Célja a jelen Tájékoztatónak az is, hogy az Alapítvány által magánszemély partnerek és potenciális partnerek személyes adatai, továbbá nem magán személy partnerek, illetve potenciális partnerek (akár támogatói, akár egyéb jogviszonyról, illetve kapcsolatról van szó) kapcsolattartói személyes adatai kezelésére vonatkozóan is tájékoztatást nyújtson. (lásd alábbi III. fejezet)

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Central Udvar

Nyilvántartási szám: 01-01-0011349

E-mail cím: adatvedelem@unicef.hu

Honlap: www.unicef.hu

 1. Szakértői tartalomra, hírlevélre történő feliratkozás

 

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén
 • Szakértői tartalomra feliratkozás

A szakértői tartalomra (pl: cyberbullig, lélekemelő, stb) feliratkozás-szolgáltatás nyújtása érdekében az Alapítvány személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint.

 

 • Hírlevél

A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében az Alapítvány személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint.

Az  Alapítvány emailben, hírlevél formájában rendszeres tájékoztatást küld a feliratkozók számára az Alapítvány tevékenységéről.

A tájékoztatás összeállítása során az Alapítvány figyelembe veszi az érintett személlyel folytatott korábbi kommunikációt és az érintett által rendelkezésre bocsátott információkat, továbbá azt, hogy az érintett rendszeresen vagy eseti jelleggel adományoz az Alapítvány számára, és ezeknek az információknak a segítségével az Alapítvány a hírlevelet jobban személyre szabhatja.

A hírlevél rendszeres adományozók esetén tartalmazhat például cikkeket, beszámolókat a támogatások felhasználásáról, videós tartalmakat, meghívókat, ünnepi köszöntőket, további adományozási felkéréseket.

Eseti jellegű adományozók esetén a hírlevél tartalmazhat például egyéniesített köszönetet a támogatással kapcsolatban, valamint további adományozási felkéréseket. Ha az érintett külön megadta a telefonszámát ebből a célból, az Alapítvány megkeresheti az érintettet telefonon is, adományozási felkérésekkel.

 • Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Alapítványunkat kérés, kérdés, észrevétel céljából weboldalunkon keresztül közvetlen üzenettel is  megkeresheti.

 • Cookie-k

A Cookie-k tekintetében jelen tájékoztató csak általános tájékoztatásul szolgál, a cookiekat érintő részletes tájékoztató a honlapon külön üzemelő sütikezelő felületen keresztül érhető el.

Az Alapítvány a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A cookie-k funkciójuk szerint az alábbiak lehetnek:

 • a munkamenet cookie-k a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet cookie-k alkalmazása nélkül a Honlap zökkenőmentes használata nem garantálható;
 • a használatot támogató cookie-k lehetővé teszik, hogy a Honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia;
 • a hirdetésekhez kapcsolódó cookie-k használatának célja, hogy Alapítványunk kiválassza a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg a Honlapon;
 • a teljesítményt biztosító cookie-k segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják a Honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a Honlapot (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.
 1. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja általában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatkezeléshez történő hozzájárulás minden esetben önkéntes. Ön ez esetben a hozzájárulását bármikor visszavonhatja adatvedelem@unicef.hu e-mailcímre küldött, ezirányú kérésével.

A hozzájárulása visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az egyes adatkezelések jogalapját a jelen tájékoztató, illetve adott esetben külön kapcsolódó tájékoztató adatkezelésenként külön-külön meghatározza a GDPR előírásaival összhangban.

 1. Az általunk a honlapon gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

 

Név, e-mailcím

 

 

 

Szakértői tartalomra, kiadványra történő feliratkozás

 

,

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mailcím Hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás, hírlevél kézbesítése A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, mail cím, üzenetben közölt személyes adat Üzenetváltás, kapcsolattartás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
IP-cím Cookie-k elhelyezése, tárolása, a honlap működésének biztosítása

A Honlap működéséhez szükséges (munkamenet) sütik esetén a GDPR 6. cikk (1) f) pontjában foglaltak szerint az Alapítvány, mint a Honlapot üzemeltető jogos érdeke

 

Egyéb sütik esetén a GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

adattárolás határideje:

Szakértői tartalomra, hírlevélre feliratkozás: Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig (azaz a hírlevélről, szakértői tartalomról történő leiratkozásig illetve adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásának egyéb módon történő visszavonásáig), illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, vagy a feliratkozott szakértői tartalmak megküldéséig/ a szolgáltatás megszűnéséig, illetve hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig kezeli..

Cookie-k: Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben az Alapítvány az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli.

Üzenetváltás, kapcsolattartás: az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultát követően törli, amennyiben azzal kapcsolatos jogi igény nem merülhet fel. Jogi igény felmerülési lehetőségének esetén az adatokat legkésőbb, az  általános igényérvényesítési időn belül, azaz általánosságban a polgári jogi igényekre vonatkozó 5 év elévülési idő végéig, illetve jogi igény felmerülése esetén jogérvényesítés lezárásáig őrzi meg Alapítványunk.

 

adattárolás módja: elektronikus

 1. Adományozásra vonatkozó adatkezelés

 

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén
 • Bankkártyás fizetés

Kártyás befizetésre az OTP Mobil Kft. által működtetett SimplePay online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség. A SimplePay-hez történő továbblépéshez azonban az adományozónak elsőként az UNICEF részére kell a Honlapon keresztül megadnia bizonyos személyes adatokat.

 

 • Banki átutalás

Az Alapítvány a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Alapítvány munkáját.

 • Postai csekkes befizetés

A segíteni vágyóknak postai csekkes befizetéssel is van lehetősége adományozásra. A csekk igénylésére az adomany@unicef.hu e-mail címre történő üzenet elküldésével van lehetőség.

 • Csoportos beszedési megbízás

A nyomtatvány kitöltésével a bankszámla-tulajdonos felhatalmazza számlavezető bankját, hogy az általa megadott adatok alapján a megjelölt bankszámláról fizetést teljesítsen. Az Alapítvány a kitöltött és aláírt nyomtatványt továbbküldi a számlavezető bankhoz, hogy a felhatalmazást feldolgozza.

 • Adománygyűjtés Telefonos támogatása és kapcsolódó adatkezelések (VCC Live rendszeren keresztül)

Az Alapítvány telefonos marketingvonalat üzemeltet a VCC Live Hungary Kft. által szolgáltatott VCC Live szoftveren keresztül adománygyűjtés érdekében, amelynek során az érintett telefonon keresztül adja meg az adományozáshoz szükséges személyes adatait (attól függően, hogy mely adományozási módot preferálja, pl. csekken fizetés, vagy honlapon keresztül stb.). Ennek keretében lehetőség van arra, hogy az érintett a telefonon keresztül kérje hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozását vagy adomány gyűjtés célú, az érintett által kért módon történő kapcsolattartás biztosítását. Amennyiben az adott beszélgetés igényli, akkor előzetes szóbeli tájékoztatást és az érintett hozzájárulását követően a beszélgetés adatkezelésre vonatkozó része rögzítésre kerül.

Tájékoztatjuk az Érintetteket a Honlapon vagy annak aloldalán keresztül online bankkártyás fizetéssel történő rendszeres adományozás esetén az adományozási szándéknyilatkozatot követő esetleges sikertelen átutalási megbízást végrehajtott adományozók személyes adatainak kezelése és tárolása alábbi részletei kapcsán:

Az Alapítvány a Honlapon vagy aloldalán keresztül rendszeres adományozási szándéknyilatkozatot követő sikertelen átutalási megbízást végrehajtott adományozók (rendszeres adományozó aki határozatlan időre szóló, havi rendszeres összegű adománynyújtásra tesz szándéknyilatkozatot a Honlapon vagy aloldalán keresztül) („Függő Adományozók”) (magánszemélyes és cégek kapcsolattartói) nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mailcím) elektronikusan tárolja és kezeli annak érdekében, hogy felvegye a Függő Adományozókkal a kapcsolatot és biztosítsa az adományozás teljesítését. Függő Adományozónak az minősül, aki az Alapítvány Honlapján vagy aloldalán keresztül minden lépést megtett annak érdekében, hogy rendszeres adományt juttasson az Alapítvány részére és ezt követően a teljesülés utolsó lépésként a fizetés kezdeményezésére szolgáló felület kitöltésével és a fizetés kezdeményezésével egyértelmű akartnyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy rendszeres pénzbeli adományt juttasson az Alapítvány részére, de a rendszeres adományozáshoz kapcsolódó valamely átutalás valamilyen okból (pl. technikai hiba) nem teljesült. Erre a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján nyílik az Alapítványnak lehetősége, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik fél.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, az online adományozás keretében választható adomány gyűjtés célú telefonos kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés alábbi részleteiről:

 

Az Alapítvány az online adományozás keretében adományozási célú telefonos kapcsolattartást választók nevét és telefonszámát elektronikusan tárolja és kezeli annak érdekében, hogy támogatást gyűjtsön az Alapítvány céljainak teljesítése érdekében, azaz, hogy támogatás gyűjtési kampányokat tudjon folytatni. Erre a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján nyílik az Alapítványnak lehetősége, azaz az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett bármikor jogosult a hozzájárulás megadását követően a hozzájárulását az Alapítvány elérhetőségein visszavonni, melyet követően az Alapítvány ezen célból az adatokat a továbbiakban nem kezeli, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tájékoztatjuk az Érintetteket az online adományozás keretében születési dátumuk, illetve levelezési címükkel kapcsolatos alábbi adatkezelési részletekről:

 

Az Alapítvány az online adományozás keretében születési dátumukat megadó érintettek nevét és születési dátumát elektronikusan tárolja és kezeli annak érdekében, hogy az érintetteket születésnapjukon felköszöntse és lehetővé tegye az Alapítvány részére támogatói kampány szervezését az érintett által. Erre a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján nyílik az Alapítványnak lehetősége, azaz az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett bármikor jogosult a hozzájárulás megadását követően a hozzájárulását visszavonni, melyet követően az Alapítvány ezen célból az adatokat a továbbiakban nem kezeli, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az Alapítvány az online adományozás keretében adományozási célú levél útján történő kapcsolattartást választók nevét és levelezési címét elektronikusan tárolja és kezeli annak érdekében, hogy támogatást gyűjtsön az Alapítvány céljainak teljesítése érdekében, azaz, hogy támogatás gyűjtési kampányokat tudjon folytatni. Erre a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján nyílik az Alapítványnak lehetősége, azaz az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett bármikor jogosult a hozzájárulás megadását követően a hozzájárulását visszavonni, melyet követően az Alapítvány ezen célból az adatokat a továbbiakban nem kezeli, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

 

UNICEF ÁLTAL KEZELT ADATOK: név, e-mailcím

 

telefonszám (rendszeres adományozók online, Honlapon vagy aloldalán történő bankkártyás fizetése esetén),

 

A SIMPLE PAY-BE BEVITT ADATOK: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód)

Adományozás teljesítése, juttatása bankkártyás (online a Honlapon vagy aloldalán) fizetéssel A GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a vonatkozó szerződés teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele
E-mail cím, születési dátum Születésnapi kampány megvalósítása, azaz az érintett köszöntése és az érintett által az Alapítvány részére támogatói kampány szervezésének lehetővé tétele A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Levelezési cím Adomány gyűjtés célú levél útján történő kapcsolattartás, azaz az Alapítvány részére támogatások gyűjtése az Alapítvány céljainak teljesítése A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, bankszámlaszám Magánszemélytől érkező adomány juttatása banki átutalással A GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a vonatkozó szerződés teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele
Név, lakcím, e-mailcím Postai csekk kiküldése adomány juttatásának lehetővé tétele céljából A GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a vonatkozó szerződés teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele
Név, telefonszám Adomány gyűjtés célú telefonos kapcsolattartás, azaz az Alapítvány részére támogatások gyűjtése az Alapítvány céljainak teljesítése érdekében. A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
VCC Live rendszeren keresztül készült hangfelvétel, a hangfelvételen elhangzó személyes adatok a hangfelvétel céljától függően (név, email cím, postai cím)
 1. adományozás lehetővé tétele, az ezzel kapcsolatos információk emailen történő megküldése, vagy
 2. adományozás lehetővé tétele, az ezzel kapcsolatos postai csekk megküldése, vagy
 3. hírlevélre történő feliratkozás
Mindegyik esetben a GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
 1. Az adatkezelés időtartama
 • Online bankkártyás fizetés

Ezzel összefüggésben az Alapítvány az Ön személyes adatait 8 évig őrzi meg, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel.

 

 • Banki átutalás

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel.

 • Postai csekkes befizetés

Ezzel összefüggésben az Alapítvány az Ön személyes adatait 8 évig őrzi meg, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel.

 • Csoportos beszedési megbízás

Ezzel összefüggésben az Alapítvány az Ön személyes adatait 8 évig őrzi meg, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel.

 • Számviteli kötelezettséghez nem szükséges, a támogatási jogviszony teljesítéséhez szükséges adatok (rendszeres támogató esetén telefonszám, email cím)

Ezzel összefüggésben az Alapítvány az Ön személyes adatait az adományozásra irányuló jogviszony megszűnéséig kezeli.

 • Születésnapi kampány megvalósítása

Alapítványunk az érintett ezzel kapcsolatos személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli.

 • Adomány gyűjtés célú levél útján történő kapcsolattartás

Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli.

 • Adomány gyűjtés célú telefonos kapcsolattartás

Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli.

 • VCC Live rendszeren keresztül készített hangfelvétel

Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli.

 

III. Magánszemély partnerek és potenciális partnerek adatai, továbbá nem magánszemély partnerek, illetve potenciális partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

 

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén
 • Magánszemély partnerek és potenciális partnerek személyes adatai

Az Alapítvány tevékenysége során szerződéskötés, illetve szerződések teljesítésével kapcsolatosan kezeli a magánszemély partnerek, illetve potenciális partnerek személyes adatait.

 

 • Kapcsolattartó személyes adatai

Az Alapítvány támogatás gyűjtés illetve szerződéskötés (beleértve újabb szerződések megkötésének, további támogatási lehetőségek és az Adatkezelő által szervezett eseményeken történő részvétel felajánlását is) illetve szerződések teljesítésével (beleértve a szerződések teljesítésével kapcsolatos utókommunikációt is) kapcsolatosan  kezeli az Alapítvány által ismerten az említett célokkal kapcsolatos munkakört (különösen társadalmi felelősségvállalásért felelős és/vagy támogatások kezelésért felelős munkakört)  betöltő, illetve a szerződések megkötése és/vagy teljesítése kapcsán kijelölt magánszemély kapcsolattartók (a továbbiakban: „Kapcsolattartók”) személyes adatait.

 1. Az adatkezelés jogalapja
 • A magánszemély partnerek, illetve potenciális partnerek személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak, azaz a vonatkozó szerződés teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.
 • A Kapcsolattartók személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (f) bekezdése, azaz az Alapítvány, valamint az érintett partner, illetve potenciális partner, mint harmadik személy jogos érdeke. Az Alapítvány a jogos érdek mérlegelési kapcsán érdekmérlegelési tesztet készített, mely alapján megállapítható, hogy az adatkezelés kapcsán az Alapítvány és a partnerek jogos érdeke a hatékony kapcsolattartás és kommunikáció lehetőségének biztosítása, a támogatásgyűjtés és nyújtás, a szerződések hatékony létrehozásának és teljesítésének elősegítése és nem azonosítható olyan érintetti érdek, alapvető jog vagy szabadság, mely elsőbbséget élvezne ezen jogos érdekkel szemben. Az érintett kérelmére a részletes érdekmérlegelési tesztet rendelkezésére bocsájtjuk.

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

 

Magánszemély partner (illetve potenciális partner) szerződéskötéshez, szerződés teljesítéshez és ezzel kapcsolatos kapcsolattartáshoz szükséges adatai, azaz neve, anyja neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, adószáma, Az Alapítvány és a magánszemély partnerek, illetve potenciális partnerek közötti szerződések megkötésének előkészítése, szerződések megkötése, a szerződések teljesítése és ezek kapcsán a közvetlen kapcsolattartás és kommunikáció biztosítása, továbbá a szerződésekkel kapcsolatos számviteli kötelezettségek teljesítése (ez utóbbiba nem tartozik bele az e-mail cím és telefonszám)

A szerződéskötéssel és teljesítéssel (beleértve az ezekhez szükséges kapcsolattartást is) kapcsolatos, adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak, azaz az adatkezelés jogalapja a vonatkozó szerződés teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele

 

A szerződésekkel kapcsolatos számviteli kötelezettségek teljesítésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontjában foglaltak, azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (vonatkozó jogszabályi hivatkozást lásd alább a megőrzési idő megjelölésénél).

 

Partner (illetve potenciális partner) neve, Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma Az Alapítvány és a partnerek között közvetlen kapcsolattartás és kommunikáció biztosítása, mely szükséges a támogatások gyűjtésének, illetve nyújtásának, szerződések megkötésének, illetve megfelelő teljesítésének elősegítése kapcsán (beleértve így többek között a szerződések teljesítésével kapcsolatos utókommunikációt is), továbbá a szerződéses jogviszonyok, illetve létrehozásuk során esetlegesen felmerülő helyzetek gyors és hatékony megoldásának biztosítása érdekében.

GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az Alapítvány és a partnerek jogos érdeke

 

Ezen adatkezelés kapcsán az érintetteket megilleti az alábbi 14. pontban részletezett tiltakozás joga.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama
 • Magánszemély partner, illetve potenciális partner adatai
 1. az Alapítvány a szerződés létrehozásának sikertelenségét, illetve szerződéskötés esetén a szerződés megszűnését követő általános igényérvényesítési időn belül, azaz általánosságban a polgári jogi igényekre vonatkozó 5 év elévülési idő végéig, illetve jogi igény felmerülése esetén jogérvényesítés lezárásáig őrzi meg; továbbá
 2. az Alapítvány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (4) bekezdése alapján az általa megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig köteles megőrizni; valamint
 3. az Alapítvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”) 169. §-a alapján az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot vagy más, a Számv. tv. követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni;

 

 • Kapcsolattartó Adatai

Alapítványunk a Kapcsolattartó adatait támogatás gyűjtésének, illetve szerződés létrehozásának sikertelenségét, illetve szerződéskötés esetén a szerződés megszűnését követő általános igényérvényesítési időn belül, azaz általánosságban a polgári jogi igényekre vonatkozó 5 év elévülési idő végéig, illetve jogi igény felmerülése esetén jogérvényesítés lezárásáig őrzi meg.

 1. Közös rendelkezések
 1. Adatfeldolgozóink

Hidden Design Kft.

Tárhelyszolgáltatónk Hidden Design Kft. 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. gj.sz: 01-09-278702), ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adatait kezeli.

 

PHARMAPROMO Tanácsadó és Szolgáltató Kft

A PHARMAPROMO Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  Társaságot (cím:: 4026 Debrecen, Csemete utca 20. e-mail: balogh.judit@pharmapromo.hu, honlap: www.pharmapromo.hu) a Honlappal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők látja el; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adatait kezeli.

SFDC Ireland Limited 

A Salesforce, mint adatfeldolgozó igénybevételére az EU-USA adatvédelmi keretre vonatkozó Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat alapján kerülhet sor.

A salesforce rendszer (SFDC  Registration in Ireland with company number: 394272 Level 1, Block A, Nova Atria North, Sandyford Business District 18 Dublin Ireland) az Alapítvány támogatói adatbázisának kezelését látja el, segítve az adományozókkal való gördülékeny kapcsolattartást, ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adatait kezeli.

evoCRM

Az Alapítvány CRM, azaz ügyfélkapcsolati menedzsment rendszere evoCRM Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-270640; honlap: https://www.evocrm.hu/; email: office@evocrm.hu) támogatásával kerül működtetésre, az evoCRM Kft. ennek keretében szükség szerint és mértékben hozzáfér a CRM rendszer által kezelt adatokhoz, így az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

Maileon Digital Kft. Az Alapítvány a hírleveleinek és a szakértői tartalom kiküldését a Maileon Digital Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) által nyújtott Maileon hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzi. A Maileon-ban rögzített személyes adatok a Maileon Digital Kft. szervereire kerülnek továbbításra. A Maileon Digital Kft. működteti a Maileon hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Maileon Digital Kft. nem kezel semmilyen adatot a saját nevében, így adatfeldolgozónak minősül.

SimplePay

A bankkártyás fizetés lebonyolítása során az OTP Mobil Kft. (cím: 1038 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.) az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül, Az OTP SimplePay fizetési feltételeit itt éri el:

https://unicef.hu/felhasznalasi-feltetelek

VCC Live

Az Alapítvány telefonos marketingszolgálatát a VCC Live Hungary Kft. (cím: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A 5. em.) által szolgáltatott VCC Live szoftveren keresztül működteti. A VCC Live Kft. így az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

BPO-TAX Kft.

Az Alapítvány adó, számvitel és bérszámfejtési feladatait (1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. Adószám: 13127033-2-42) látja el, adatot saját nevében nem kezel, az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

SYSTEMFARMER ZRT. 

Az alapítvány rendszergazda és informatikai feladatok ellátásával a SYSTEMFARMER ZRT. -t (1119 Budapest Petzvál József utca 28. 1. em. 2.) bízta meg, aki adatot saját nevében nem kezel, az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

MAGYAR POSTA ZRT.

Postai küldeményeinkkel kapcsolatos feladatai ellátása során a Magyar Posta ZRt. ( Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 ) kezeli az Ön személyes adatait és az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettet adathordozhatósághoz való jog is megilleti az alább részletezettek szerint.

 

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a fenti 2. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az Érintett kérésére a pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez („elfeledéshez”) való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 4. a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 5. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 6. közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést[1]; vagy
 7. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érinett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti

Az Érintett a tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni az Adatkezelő jelen tájékoztató 2. pontjában rögzített címére.

 

Jogorvoslati lehetőségek     

Az Érintett jogosult panaszt tenni bármely adatvédelmi felügyeleti hatóságnál – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A felügyeleti hatóságok listája megtalálható itt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400; fax szám: +36 1 391 1410; http://naih.hu/).

Ha az Érintett, úgy ítéli meg, hogy az UNICEF megsértette adatvédelmi jogaikat, az illetékes magyarországi bírósághoz is fordulhat. Magyarországon a pert az Érintett, a törvényes képviselő vagy a gondnok lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is meg lehet indítani. A törvényszékek illetékességéről az alábbi honlapon lehet tájékozódni: https://birosag.hu/.

[1] A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.

 

Segítsen a kritikus helyzetben lévő gyermekeknek

Havi rendszeres adományával Ön még többet tehet a világ gyermekeiért.

Segítek