ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Közzététel napja: 2019. április 23.

Frissítve: 2020. november 11.

 

 1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Central Udvar; nyilvántartási szám: 01-01-0011349; az „Alapítvány”), mint a www.unicef.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Alapítvány adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy az Alapítvány részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Adatkezelő neve: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Central Udvar

Nyilvántartási szám: 01-01-0011349

E-mail cím: unicef@unicef.hu

Honlap: www.unicef.hu

 

I.Honlapra vonatkozó adatkezelés

 

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén
 • Cookie-k

Az Alapítvány a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

 • Önkéntesek toborzása

Alapítványunk folyamatosan toboroz önkénteseket, amelyre a jelentkezést a Honlapon keresztül megadott névvel, e-mailcímmel és feltöltött CV útján várja.

 

 • Hírlevél

A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében az Alapítvány személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésről bővebben itt olvashat.

 

 • Kapcsolatfelvétel

Az Alapítvány a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait köteles megadni.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja unicef@unicef.hu e-mailcímre küldött, ezirányú kérésével.

 

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Név, e-mailcím, illetve bármilyen személyes adat, amelyet az önkéntes/munkavállaló megoszt magáról (pl. CV-ben szereplő adatok) Önkéntesek toborzása, jelentkezés elbírálása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mailcím Hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás, hírlevél kézbesítése A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mailcím Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
IP-cím Cookie-k elhelyezése, tárolása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

 • Önkéntesek toborzása

Alapítványunk az Ön személyes adatait a jelentkezés elbírálásától számított 3 hónapon belül törli, kivéve, amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai további tárolásához.

 

 • Hírlevél

Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig (azaz a hírlevélről történő leiratkozásig), illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, vagy a hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig.

 

 • Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 1 év  leteltével.

 

 • Cookie-k

Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben az Alapítvány az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli.

 

 

II. Adományozásra vonatkozó adatkezelés

 

 

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

 

 • Bankkártyás fizetés

Kártyás befizetésre az OTP Mobil Kft. által működtetett SimplePay online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség. A SimplePay-hez történő továbblépéshez azonban az adományozónak elsőként az UNICEF részére kell a Honlapon keresztül megadnia bizonyos személyes adatokat.

 

 • Banki átutalás

Az Alapítvány a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Alapítvány munkáját.

 

 • Postai csekkes befizetés

A segíteni vágyóknak postai csekkes befizetéssel is van lehetősége adományozásra. A csekk igénylésére az adomany@unicef.hu e-mail címre történő üzenet elküldésével van lehetőség.

 

 • Csoportos beszedési megbízás

A nyomtatvány kitöltésével a bankszámla-tulajdonos felhatalmazza számlavezető bankját, hogy az általa megadott adatok alapján a megjelölt bankszámláról fizetést teljesítsen. Az Alapítvány a kitöltött és aláírt nyomtatványt továbbküldi a számlavezető bankhoz, hogy a felhatalmazást feldolgozza.

 

 • Telefonos adománygyűjtés

Az Alapítvány telefonos marketingvonalat üzemeltet a VCC Live Hungary Kft. által szolgáltatott VCC Live szoftveren keresztül történő telefonos adománygyűjtés érdekében, amelynek során az érintett telefonon keresztül adja meg az adományozáshoz szükséges személyes adatait.

 

 • Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása

Az Alapítvány a potenciális támogatói (magánszemélyes és cégek kapcsolattartói) nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mailcím) elektronikusan tárolja. Erre a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján nyílik az Alapítványnak lehetőség. A jogalap igazolásául az Alapítvány érdekmérlegelési tesztet végzett el, amelyet az érintettek erre irányuló, a unicef@unicef.hu e-mailcímre küldött kérelme alapján az Alapítvány minden esetben köteles rendelkezésre bocsátani. Ugyanezen jogalapon tárolja az Alapítvány a korábbi, aktuálisan inaktív támogatói nevét és elérhetőségeit, illetve a támogatás összegét.

 

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
UNICEF ÁLTAL KEZELT ADATOK: nem, név, e-mailcím, telefonszám, levelezési cím, születési dátum; A SIMPLE PAY-BE BEVITT ADATOK: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód) lakcím Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, bankszámlaszám Magánszemélytől érkező banki átutalás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, lakcím, e-mailcím Postai csekk kiküldése adomány juttatásának lehetővé tétele céljából A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, fizetési számlaszám, lakcím, születési idő, telefonszám, e-mailcím, adományozó azonosítója az UNICEF-nél, adomány összege, számlavezető pénzintézet neve. aláírás Adomány juttatása csoportos beszedési megbízással A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mailcím, telefonszám, támogatás összege Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása A GDPR 6. cikk (1) f) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Alapítvány jogos érdeke. Érdekmérlegelési teszt elvégzésre került

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

 • Bankkártyás fizetés

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 • Banki átutalás

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 • Postai csekkes befizetés

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 • Csoportos beszedési megbízás

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 • Telefonos adománygyűjtés

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 • Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 

III. Közös rendelkezések

 

 1. Adatfeldolgozók

 

 • A weboldallal kapcsolatos informatikai teendők

Az Alapítvány, mint a Honlap tulajdonosa a DONE Digital Kft. Társaságot (cím: 1095 Budapest, Gát u. 21. Fszt./1 e-mail: hello@thisisdone.com, honlap: https://thisisdone.com/) bízta meg a Honlappal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátásával; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezik.

 

 • Hírlevél

Az Alapítvány a hírleveleinek kiküldését a Wannabis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.) által nyújtott Maileon hírlevélküldő szolgáltatáson keresztül végzi. A Maileon-ban rögzített személyes adatok a Wannabis Kft. szervereire kerülnek továbbításra.

A Wannabis Kft. működteti a Maileon hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Wannabis Kft. nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül. Az adatokat nem kezeli. Az adatok kezeléséért az UNICEF Magyarország a felelős.

 

 • SimplePay

A bankkártyás fizetés lebonyolítása során az OTP Mobil Kft. az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra a mindenkor hatályos SimplePay Általános Szerződési Feltételekben és az annak mellékleteként szolgáló Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

OTP SimplePay Általános Szerződési Feltételek

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

OTP Simple Pay Adatkezelési Tájékoztató:

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

 • VCC Live

Az Alapítvány telefonos marketingszolgálatát a VCC Live Hungary Kft. által szolgáltatott VCC Live szoftveren keresztül működteti. A VCC Live Kft. így az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatójában (jelenleg hatályos: https://vcc-live.hu/adatkezelesi-tajekoztato ) foglaltak irányadóak.

 

 • Számlavezető bank

A csoportos beszedési megbízás kitöltésével a bankszámla-tulajdonos felhatalmazza számlavezető bankját, hogy az általa megadott adatok alapján a megjelölt bankszámláról fizetést teljesítsen. Az Alapítvány a kitöltött és aláírt nyomtatványt továbbküldi a számlavezető bankhoz, hogy a felhatalmazást feldolgozza.

 

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

 

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 

 • A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 

 • Törléshez való jog

Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Alapítványunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

 

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

 

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

 

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Alapítvány felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Alapítvány korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

 

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Alapítvány egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Alapítványunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Alapítvány ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

Segítsen a kritikus helyzetben lévő gyermekeknek

Havi rendszeres adományával Ön még többet tehet a világ gyermekeiért.

Segítek