Minden gyermeknek joga van tanulni! – Mit tesz az UNICEF?

Minden gyermeknek joga van tanulni.

Az UNICEF szerint az oktatás nem csupán egyetemes jog, hanem olyan eszköz is, amely segít legyőzni a szegénységet, a betegségeket és a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ha taníttatjuk gyerekeinket, esélyeket teremthetünk és jövőt biztosíthatunk számukra, és a helyi közösség is erősebbé válik.

A fejlődő országokban azonban a gyermekeknek iskola helyett gyakran munkába kell menniük, hogy biztosítsák a megélhetést saját maguk és családjuk számára. Sok helyen még iskola és tanszerek sem állnak rendelkezésre, amely elengedhetetlen a minőségi oktatáshoz.

Vannak országok, ahol a lakosságnak majdnem a fele írástudatlan.

264 millió

Közel 264 millió gyermeknek és serdülőnek nincs lehetősége arra, hogy beiratkozzon vagy elvégezze az iskolát. A szegénység, a hátrányos megkülönböztetés, a fegyveres konfliktusok, a vészhelyzetek és a klímaváltozás hatásai megakadályozzák őket az oktatás igénybevételében.

63 millió

A veszélyes életkörülmények közt élő gyermekek számára az oktatás biztonságot, a normalitás érzését és egy biztonságosabb jövő felépítéséhez szükséges tudást nyújt. 63 millió gyermek azonban már az alapfokú oktatásban sem részesül, nem tanul meg írni, olvasni és számolni, így újabb hátrányok érik az életben.

32 millió

Minden gyermeknek joga van iskolába járni, a lánygyermekeknek éppúgy, mint a fiúknak. Mégis, a világon 32 millió lány marad ki az oktatásból. A szűkös anyagi körülmények között élő sokgyermekes családok a fiúgyermekeiket küldik iskolába, míg a lányok a házimunkában, vízhordásban, kisebb testvéreik nevelésében, pénzkeresésben segítenek. Azok a lányok, akik mégis elkezdhetik az iskolát, gyakrabban lesznek megkülönböztetés és erőszak áldozatai, és közülük minden negyedik nem fejezi be az iskolát.

50%

A menekült gyermekeknek csupán 50%-a jár általános iskolába.

 

Vészhelyzetben élő gyerekek

A krízis sújtotta országokban élő gyerekeknek az oktatás sokszor életmentő is lehet. Az iskola megadja nekik a mindennapi rutint, bizonytalansággal teli életükben stabilitást jelent számukra, kortársaik között, tanítók segítségével pedig könnyebben fel tudják dolgozni az őket ért traumákat. Az iskola a fizikai veszélytől is meg tudja őket védeni, beleértve az erőszakot, a bombázást, a fegyveres erők kezébe kerülést. A tanulókat könnyebben el lehet érni életmentő segítségnyújtással is, az intézmény sok esetben biztosít a gyerekeknek ételt, tiszta ivóvizet, és a higiéniás körülmények is megfelelőbbek, mint otthonukban, ideiglenes szálláshelyükön.

A szülők és a gyerekek is az oktatást szokták elsődleges prioritásként emlegetni. Mert ha a gyerek iskolába járhat, a körülményektől függetlenül, az az egész közösségre jó hatással van: gazdasági növekedést eredményezhet, csökkenhet a szegénység és az egyenlőtlenség. Az oktatás hosszú távon békét és stabilitást eredményezhet.

75 millió

35 krízis sújtotta országban élő 75 millió 3 és 18 év közötti gyerek nem járhat iskolába.

70

A vészhelyzetben élő gyerekek nem jutnak minőségi oktatáshoz, hiszen mintegy 70 tanuló jut egy – olykor nem megfelelően képzett – tanárra.

25 %

Minden negyedik, az iskolából kimaradó gyerek krízishelyzetben lévő országban él. Több mint 17 millió iskolás korú gyerek szegénységben él, menekült, otthonától elszakadt.

2,5

A válsághelyzetben élő lányoknak két és félszer nagyobb esélyük van arra, hogy kimaradjanak az oktatásból, mint a fiúknak.

Mit tesz az UNICEF?

Az UNICEF mindent megtesz, hogy a gyermekek élhessenek az oktatáshoz való jogukkal: gyerekbarát iskolákat épít, mobil osztálytermeket alakít ki, tanárokat képez ki, vagy akár egy egész oktatási rendszert épít újjá. Az UNICEF azért dolgozik, hogy a minőségi, gyermekközpontú oktatás, életkörülményekre, nemre, etnikai hovatartozásra vagy társadalmi-gazdasági háttérre való tekintet nélkül, minden gyermek számára elérhető legyen. Az UNICEF programjai és kezdeményezései az oktatási rendszer valamennyi elemére kiterjednek: a szervezet a kora gyermekkori fejlesztéstől és az iskolaérettség elérésétől kezdve az oktatás minőségének ellenőrzésén keresztül, egészen a katasztrófákat követő újjáépítési programokig, amelyek keretében osztálytermeket alakítanak ki a krízis által sújtott területeken élő gyermekeknek.

Az UNICEF külön figyelmet fordít a lányok oktatására. A helyi kormányok munkáját támogatva segíti olyan stratégiák, gyakorlatok kialakítását, amelyek csökkentik az iskolából kimaradó lánygyermekek számát. Különös figyelmet szentel azokra a gyermekekre is, akik fegyveres konfliktus vagy katasztrófa sújtotta övezetben élnek, és emiatt oktatásuk félbeszakad. Oktatási dobozával (School-in-a-box), amelyben többek között papír-írószerek, palatáblák, tanító poszterek, vonalzók, ollók, de táblafesték és egy labda is található, egyszerűen tud egy „mobil iskolát” biztosítani. Egy oktatási doboz elegendő 40 gyermek három havi oktatásához.

Az UNICEF arra törekszik, hogy a legszegényebb és a legsérülékenyebb gyermekeket is elérje, és lehetővé tegye számukra az alapfokú oktatást. Afganisztán, Banglades, Libéria, Madagaszkár és Nepál a legkritikusabb országok a gyermekek iskolázatlansága szempontjából.

Eredmények

Az UNICEF kezdeményezései és az általános alapfokú oktatásért tett globális összefogás meghozta az eredményét. Ma 23 %-kal több gyerek jár általános iskolába, mint 1990-ben, és az iskolából kimaradó gyerekek száma 2000 óta közel felére csökkent. A világon egyre kevesebben vannak azok, akik nem tudnak írni-olvasni, és a fiúk és lányok közötti egyenlőtlenség is csökken: a világ országainak kétharmadában sikerült elérni, hogy fiúk és lányok egyenlő arányban járjanak általános iskolába.

A „Hadd tanulhassunk!” elnevezésű kezdeményezés keretében az UNICEF majdnem tízezer gyermeknek adott tanulási lehetőséget Afganisztán vidéki területein. Ezen felül az UNICEF (partnereivel együtt) 2012-ben több mint három és fél millió fiatalnak biztosította az iskolába járás lehetőségét katasztrófa sújtotta területeken (például iskolák építésével, vagy tanárok alkalmazásával).

Miért fontos az oktatás?

Az iskolában olyan tudást szerezhetünk meg, ami nélkül később nagyon nehéz lenne boldogulni – gondoljunk csak az írásra, olvasásra vagy a számolásra. Az iskolában megszerzett tudáson is múlhat, hogy milyen életet fog élni valaki, vagy milyen munkája lesz. Személyiségünk, tehetségünk kibontakoztatásához is fontos az, hogy megkapjunk minden szükséges segítséget és támogatást. A tanulással kinyílik számunkra a világ, azzá válhatunk, akivé szerettünk volna. Ha pedig megismerjük a körülöttünk lévő világot, annak működését és játékszabályait, sokkal könnyebben alkalmazkodunk azokhoz, és felelősségteljesebb, tudatosabb emberek lehetünk. De a tanulás más dolgokkal is összefügg. Az iskolában a gyerekek sok más gyerekkel találkozhatnak, akikkel lehet játszani, barátkozni. A társas és kortárs kapcsolatok éppolyan fontosak egy gyermek fejlődéséhez, mint a fizikai szükségletek.

ADOMÁNYOZZON MOST!

Havi rendszeres adományával Ön még többet tehet a világ gyermekeiért.

Segítek