Gyermekjogi Civil Koalíció

Egyéni szakértők

Egyéni szakértők

Aczél Anna

Pszichológus, több mint 40 éve dolgozik a gyermekvédelemben. Tanított, tanít gyermekvédelemhez kapcsolódó tárgyakat felsőoktatásban.  25 éve dolgozik a Rákospalotai Javító Intézetben, jelenleg pszichológusként.

Békés Zoltán

Szenior gyermekvédelmi szakember, kutató (korábbi munkahelyei például:Cseppkő utcai gyermekotthon, Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet, Társadalomtudományi Intézet, Fővárosi TEGYESZ)

Bíró Dalma

Emberi jogi, fogyatékosságügyi független szakértő.

Cserey Miklós

Szervezeti-vezetési tanácsadó, trénerként, HR tanácsadó. A szülőnek lenni program vezetője, amelynek a szülőséggel, a gyerek fejlődésének segítésével foglalkozik. Vallja, hogy „A szülőség a gyerek fogantatásától az életünk, az életük végéig tart, addig – bár nagyon különböző módon, de – mindig szükségünk van egymásra, támaszkodunk egymásra, kiegészítjük, segítjük egymást.”http://www.szuloneklenni.hu/

De Coll Ágnes

A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem ellenes program vezetője.

Erdősné Szeibert Orsolya

2001 óta az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének főállású oktatója. Kutatásait a nemzetközi és összehasonlító családjog területén végzi, tudományos fokozatot 2009-ben szerzett az élettársak európai szabályozását és vagyoni viszonyaikat tárgyaló disszertációjával, amely könyvként is megjelent. Az ELTE JTI családjogi szakjogász-képzésének szakmai vezetője és oktatója, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja, az Európai Családjogi Bizottság magyarországi szakértője, továbbá a Családi Jog és az Európai Bírósági Ítéletek című folyóiratok szerkesztője; jelenleg OTKA-projekt vezető kutatója.

Hegedűs Judit

Neveléstörténetet, óvodatörténetet, nevelésszociológiát, gyermek- és ifjúságvédelmet tanít az ELTE Pedagógiai – Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszékén 2010. májusig tanársegédként, majd adjunktusként és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző (Főiskolai) Kara Neveléstudományi Tanszéken óraadóként, valamint egy esti gimnáziumban óraadó történelem tanárként dolgozott. Az ELTE PPK-n belül működő Kriminálpedagógiai és Börtönpedagógiai Szakmai Műhely alapítója és szakmai vezetője. Egyetemi docens, tanszékvezető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszékén.

Katonáné Pehr Erika

Jogász,  európai jogi szakjogász,  a PTE ÁJK c. egyetemi docense. Több évtizede  tart egyetemi kurzusokat (PTE ÁJK;  ELTE ÁJK; ELTE BGGYK)  gyermeki jogok, családjog és  gyermekvédelem témakörökben.  Minisztériumi főosztályvezető-helyettesként aktívan részt vett az 1997.évi  Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei szakmai előkészítésében és oktatásában,  majd a 2013.évi  Polgári Törvénykönyv előkészítését végző Szakértői Bizottság Családjogi Munkacsoportjában.

Számos szakmai egyesület tagja (pl. Országos Mediációs Egyesület, Kriminológiai Társaság stb.), illetve a Családi Jog című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Fél száz családjogi és gyermekvédelmi témájú publikációval rendelkezik, és számos konferencia állandó előadója.

Lux Ágnes

Lux Ágnes gyermekjogi szakértő. 2008-2014 között az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában dolgozott, jogi referensként, a gyermekjogi projekt vezetőjeként, majd főosztályvezető-helyettesként. 2014-2016 között az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi igazgatója. Gyermekjogi témában rendszeresen tart egyetemi kurzusokat (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bibó István Szakkollégium) és publikál.

Mátyók Fanni

Mátyók Fanni gyerekjogi szakértő. Jelenleg a brüsszeli székhelyű Eurochild gyerekjogi szervezet tagságért felelős koordinátora. 2018-2019-ben a bécsi székhelyű European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) gyermekjogi ösztöndíjasa, előtte az UNICEF Magyarország gyerekjogi oktatási programjának koordinátora. Jogászként végzett az ELTE-n 2017-ben, 2014-2015-ben az Abo Academy Emberi Jogi Mesterprogramjában vett részt Finnországban.

Nagy-Nádasdi Anita Rozália 

Menedékjoggal, gyermekjogokkal és fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó jogász. Kutatási területe a fegyveres konfliktusba bevont menekült gyermekek integrációhoz való joga.

Negrea Vidia

Negrea Vidia, klinikai szakpszichológus, resztoratív tréner és facilitátor, az International Institute for Restorative Practices (IIRP) regionális képviselője és vezetőségi tagja (www.iirp.edu). 2001 óta elkötelezettje a resztoratív szemlélet széles körű bevezetésnek, alkalmazásának és oktatásának. A magatartásproblémákkal küszködő gyermekek és fiatalok reintegrációját biztosító resztoratív napközbeni ellátás sikeres lezárása után iskolákban, a gyermekvédelmi szakellátásban, a pártfogói munkába és a büntetés-végrehajtásban segítette a resztoratív szemlélet bevezetését. A Családi Döntéshozó Csoportkonferencia modellt vezette be a börtönökbe, illetve hazai és nemzetközi programokon keresztül a resztoratív módszerek alkalmazásával járul hozzá a veszélyeztetett gyermekek és felnőttek támogatásához, integrációjához vagy reintegrációjához.

Parti Katalin

Parti Katalin PhD, kriminológus, a Virginia Tech Szociológia Tanszékének oktatója. Fulbright and Max Planck Research Scholar. Kutatási területe az online interperszonális erőszak, gender és kriminológia, cybercrime. Több mint 100 tudományos szakcikk, könyvfejezet és könyv írója. Munkái megjelenési helye az International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime, JAMA Pediatrics, Journal of Modern Education Review, Journal of Contemporary European Research, American Journal of Criminal Justice, Youth Violence and Juvenile Justice, Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, és az Infokommunikáció és Jog.

Rácz Andrea

Szociológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék oktatója. Fő kutatási területe a gyermekjólét, gyermekvédelem. 2002 óta elnöke a Rubeus Egyesületnek. Számos gyermekvédelmi témájú publikációval rendelkezik.

Révész Magda

Gyermekvédelmi szakértő, a „Fióka” Gyermek-és Ifjúságjóléti Központ vezetője.

Szotyori-Nagy Viktória

Jogász, gyermekjogi szakértő. 2008-2012 között ügyvéd-mediátor családjogi és kapcsolódó büntetőjogi területeken. 2012-2018 között az SOS Gyermekfalvak gyermekjogi tanácsadója és a gyermekbántalmazási ügyekért felelős koordinátor.  2020 óta az UNICEF Magyarország önkéntese, a jogsegélyszolgálat koordinátora.

Tománé Mészáros Andrea

Védőnő szakértő, 2003-15 között az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben dolgozott. PhD kutatási területe a gyermekbántalmazás, ezen belül a megrázott gyermek szindróma megelőzése. Rendszeresen publikál gyermekgondozás gyermeknevelés, családi egészségnevelés, függőségek, gyermekbántalmazás témában, szakmai módszertani anyagok kidolgozásában vesz rész és tart előadásokat.

Tóth Zsófia

Jogász, pszichológus, mediátor. 2009-2020 között közel tíz évig áldozatsegítőként dolgozott: bűncselekmények és bántalmazások áldozataival, az áldozatiság büntetőjogi, családjogi, gyermekjogi és pszichológiai aspektusaival foglalkozott. 2016-ban az UNICEF Gyerekbarát Település program koordinátora volt. A Mesemúzeumban önkéntesként foglalkozott gyermekekkel. Számos szakmai szervezet tagja (pl. Közép-Európai Mediációs Intézet, Magyar Kriminológiai Társaság). Pályáját jelenleg iskolapszichológusként folytatja, emellett családterápiát tanul. Fő érdeklődési területe a gyermekekkel szembeni erőszak (pl. iskolai bántalmazás, családon belüli erőszak), valamint a gyermekjogok érvényesülése az oktatásban.

Vaskuti András

Kúriai bíró, az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének oktatója, valamint kurzust vezet a Matthias Corvinus Collegiumban. A fiatalkorúak ügyeinek szakjogászaként tevékenykedik, több évtizede mint a fiatalkorúak ügyeinek kijelölt bírója. A témában számos publikációja jelent meg, PhD-kutatásának tárgya a nemzetközi normákban meghatározott követelmények érvényesülése a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában.

Virág György

Az Országos Kriminológiai Intézet kutatója, 2006 és 2012 között az Intézet igazgatója, jelenleg igazgatóhelyettese. Az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszékének tanáraként elsősorban erőszakos bűnözéssel, szexuális erőszakkal, családon belüli erőszakkal és áldozatvédelemmel kapcsolatos témákban oktat. A Kriminológia Mesterszakon a kriminálpszichológia tárgy oktatója és tantárgyfelelőse. Közel harminc éve folytat pszichológiai tanácsadási és pszichoterápiás tevékenységet. Dolgozott a Baracskai Börtön és Fogház Gyógyító-nevelő csoportjában, a Szent Rókus Kórház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztályán, Londonban a Parkside Clinic és a The Inner City Centre rendelőjében, valamint magán praxisban. Egyik alapítója volt az ESZTER Alapítványnak és 1994-től vezetője az alapítvány pszichoterápiás rendelőjének. A Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja, elnökhelyettese, jelenleg elnökségi tagja. 1984-ben jogi (bírói-ügyészi), 1995-ben klinikai szakpszichológusi szakvizsgát tett.  „A szexuális erőszak áldozatai” címmel írt  Ph.D disszertációját a Miskolci Egyetemen védte meg 2001-ben. Egyéni és csoport pszichoterápiás tanulmányokat Budapesten és Londonban végzett.

 

Segítsen a kritikus helyzetben lévő gyermekeknek

Havi rendszeres adományával Ön még többet tehet a világ gyermekeiért.

Segítek