Gyermekjogi Civil Koalíció

Egyéni szakértők

Egyéni szakértők

Aczél Anna

Pszichológus, több mint 40 éve dolgozik a gyermekvédelemben. Tanított, tanít gyermekvédelemhez kapcsolódó tárgyakat felsőoktatásban.  25 éve dolgozik a Rákospalotai Javító Intézetben, jelenleg pszichológusként.

Bíró Dalma

Emberi jogi, fogyatékosságügyi független szakértő.

Cserey Miklós

Szervezeti-vezetési tanácsadó, trénerként, HR tanácsadó. A szülőnek lenni program vezetője, amelynek a szülőséggel, a gyerek fejlődésének segítésével foglalkozik. Vallja, hogy „A szülőség a gyerek fogantatásától az életünk, az életük végéig tart, addig – bár nagyon különböző módon, de – mindig szükségünk van egymásra, támaszkodunk egymásra, kiegészítjük, segítjük egymást.”http://www.szuloneklenni.hu/

De Coll Ágnes

A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem ellenes program vezetője.

Erdősné Szeibert Orsolya

2001 óta az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének főállású oktatója. Kutatásait a nemzetközi és összehasonlító családjog területén végzi, tudományos fokozatot 2009-ben szerzett az élettársak európai szabályozását és vagyoni viszonyaikat tárgyaló disszertációjával, amely könyvként is megjelent. Az ELTE JTI családjogi szakjogász-képzésének szakmai vezetője és oktatója, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja, az Európai Családjogi Bizottság magyarországi szakértője, továbbá a Családi Jog és az Európai Bírósági Ítéletek című folyóiratok szerkesztője; jelenleg OTKA-projekt vezető kutatója.

Hegedűs Judit

Neveléstörténetet, óvodatörténetet, nevelésszociológiát, gyermek- és ifjúságvédelmet tanít az ELTE Pedagógiai – Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszékén 2010. májusig tanársegédként, majd adjunktusként és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző (Főiskolai) Kara Neveléstudományi Tanszéken óraadóként, valamint egy esti gimnáziumban óraadó történelem tanárként dolgozott. Az ELTE PPK-n belül működő Kriminálpedagógiai és Börtönpedagógiai Szakmai Műhely alapítója és szakmai vezetője. Egyetemi docens, tanszékvezető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszékén.

Katonáné Pehr Erika

Jogász,  európai jogi szakjogász,  a PTE ÁJK c. egyetemi docense. Több évtizede  tart egyetemi kurzusokat (PTE ÁJK;  ELTE ÁJK; ELTE BGGYK)  gyermeki jogok, családjog és  gyermekvédelem témakörökben.  Minisztériumi főosztályvezető-helyettesként aktívan részt vett az 1997.évi  Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei szakmai előkészítésében és oktatásában,  majd a 2013.évi  Polgári Törvénykönyv előkészítését végző Szakértői Bizottság Családjogi Munkacsoportjában.

Számos szakmai egyesület tagja (pl. Országos Mediációs Egyesület, Kriminológiai Társaság stb.), illetve a Családi Jog című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Fél száz családjogi és gyermekvédelmi témájú publikációval rendelkezik, és számos konferencia állandó előadója.

Lux Ágnes

Lux Ágnes gyermekjogi szakértő. 2008-2014 között az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában dolgozott, jogi referensként, a gyermekjogi projekt vezetőjeként, majd főosztályvezető-helyettesként. 2014-2016 között az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi igazgatója. Gyermekjogi témában rendszeresen tart egyetemi kurzusokat (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bibó István Szakkollégium) és publikál.

Negrea Vidia

Negrea Vidia, klinikai szakpszichológus, resztoratív tréner és facilitátor, az International Institute for Restorative Practices (IIRP) regionális képviselője és vezetőségi tagja (www.iirp.edu). 2001 óta elkötelezettje a resztoratív szemlélet széles körű bevezetésnek, alkalmazásának és oktatásának. A magatartásproblémákkal küszködő gyermekek és fiatalok reintegrációját biztosító resztoratív napközbeni ellátás sikeres lezárása után iskolákban, a gyermekvédelmi szakellátásban, a pártfogói munkába és a büntetés-végrehajtásban segítette a resztoratív szemlélet bevezetését. A Családi Döntéshozó Csoportkonferencia modellt vezette be a börtönökbe, illetve hazai és nemzetközi programokon keresztül a resztoratív módszerek alkalmazásával járul hozzá a veszélyeztetett gyermekek és felnőttek támogatásához, integrációjához vagy reintegrációjához.

Rácz Andrea

Szociológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék oktatója. Fő kutatási területe a gyermekjólét, gyermekvédelem. 2002 óta elnöke a Rubeus Egyesületnek. Számos gyermekvédelmi témájú publikációval rendelkezik.

Révész Magda

Gyermekvédelmi szakértő, a „Fióka” Gyermek-és Ifjúságjóléti Központ vezetője.

Tausz Katalin

Szociálpolitikus, egyetemi tanár, intézetigazgató az ELTE Társadalomtudományi Karán.

Tománé Mészáros Andrea

Védőnő szakértő, 2003-15 között az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben dolgozott. PhD kutatási területe a gyermekbántalmazás, ezen belül a megrázott gyermek szindróma megelőzése. Rendszeresen publikál gyermekgondozás gyermeknevelés, családi egészségnevelés, függőségek, gyermekbántalmazás témában, szakmai módszertani anyagok kidolgozásában vesz rész és tart előadásokat.

Vaskuti András

Kúriai bíró, az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének oktatója, valamint kurzust vezet a Matthias Corvinus Collegiumban. A fiatalkorúak ügyeinek szakjogászaként tevékenykedik, több évtizede mint a fiatalkorúak ügyeinek kijelölt bírója. A témában számos publikációja jelent meg, PhD-kutatásának tárgya a nemzetközi normákban meghatározott követelmények érvényesülése a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában.

Vecsei Miklós

Szociálpolitikus, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Számos útkereső kísérlet és szakmai újítás fűződik nevéhez, ezek között említhetjük a tarnabodi befogadó falut, a veszprémi „Pokoli Tornyot”, a nyomortelepek felzárkózását segítő Jelenlét programot, illetve a közös játékot, zenélést és labdarúgást szociálpolitikai eszközzé fejlesztő modern módszereket is. Az ezredforduló után öt éven át hajléktalanügyi miniszteri biztosként tevékenykedett. Karitatív szervezet vezetőjeként és szakpolitikusként is mindig az egyes embereket segítő gyakorlatias megoldásokat keresi.

 

Két megfigyelő intézményünk van:

UNHCR Magyarország

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala, az UNHCR 1989 óta működik Magyarországon. Ma a szervezet magyarországi irodája az UNHCR Közép-Európai Regionális Képviseletének keretei között működik. A budapesti székhelyű Regionális Képviselet a térség nyolc államában fejti ki tevékenységét: Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában. http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/rolunk/unhcr-magyarorszagon.html

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Az ombudsmantörvény az alapvető jogok biztosának kiemelt feladatává teszi a gyermekek jogainak védelmét. Ennek megfelelően az ombudsman – a hozzá érkező panaszok megválaszolásán, vizsgálatán túl – a gyermeki jogok érvényesülését évről-évre változó fókuszú, hivatalból indított átfogó jellegű vizsgálatok keretében is monitorozza.  A szűkebb, a jogvédelemre koncentráló feladat mellett a biztos kiemelt figyelmet fordít arra,  hogy elősegítse a gyermeki jogok érvényesülését és védelmét, ennek keretében pedig társadalmi tudatformáló, felvilágosító tevékenységet végezzen és együttműködjön azon szervezetekkel és nemzeti intézményekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása. Mindezek jegyében, valamint az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvánnyal való hosszú távú, stratégiai együttműködésre is figyelemmel, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala megfigyelőként vesz részt és működik közre a Gyermekjogi Civil Koalíció munkájában. www.ajbh.hu

Segítsen a kritikus helyzetben lévő gyermekeknek

Havi rendszeres adományával Ön még többet tehet a világ gyermekeiért.

Segítek