Gyermekjogi Civil Koalíció

A Gyermekjogi Koalíció jelentése az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának

A Universal Periodic Review-t (UPR – Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat) az ENSZ Közgyűlés 2006. március 15-i 60/251 határozatával hozta létre, amely határozat az Emberi Jogi Tanács létrehozásáról is döntött. A UPR az ENSZ-tagállamok együttműködésén alapuló folyamat, amely 2011 októberéig felülvizsgálta mind a 193 ENSZ-tagállam emberi jogi teljesítményét.

 

A UPR egy állam által irányított folyamat az Emberi Jogi Tanács égisze alatt, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes államokban megállapítsák, milyen lépéseket tettek az emberi jogi helyzet javítására és az e téren adódó kötelezettségeik teljesítésére. Jelenleg nincsen más globális mechanizmus, amely ilyen feladatot végezne. Ez az Emberi Jogi Tanács egyik legfontosabb alkotóeleme, amely emlékezteti a tagállamokat felelősségükre az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásában és végrehajtásában. A folyamat végső célja az emberi jogi helyzet javítása minden országban és a jogsértések orvoslása, amikor és ahol előfordulnak.

A Magyarországról szóló jelentés 2011 májusában készült, sorra értékelve a négy nagy emberi jogi területet:

  • az egyenjogúságot és a diszkrimináció tilalmát,
  • a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jogot,
  • a szólás- és egyesülési szabadságot, valamint
  • a szociális biztonsághoz és megfelelő életszínvonalhoz való jogot.

Ezek közül az egyenjogúságról és a diszkrimináció tilalmáról szóló fejezet tartalmazza az állam gyermekek jogaival kapcsolatos kötelezettségeinek értékelését.

A Gyermekjogi Koalíció közös munkájának első lépéseként 2015 szeptemberében elkészített egy UPR-t kiegészítő árnyékjelentést, amelyet közösen nyújtott be az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.

Jelentésükben a Koalíció felhívja a figyelmet olyan hiányosságokra mint például az átfogó gyermekjogi stratégia vagy a gyermekek jogairól való oktatás hiánya, egyes oktatási reformok, például az iskolaköteles kor leszállításának negatív következményei, a roma, valamint a fogyatékkal élő gyermekek iskolai szegregációja, vagy a gyermekvédelem hiányosságai és a menekült, menedékkérő, migráns gyerekekre is vonatkozó új törvénykezések alapvető hiányosságai.

A UPR-t kiegészítő jelentésben megfogalmazott ajánlásokról további részleteket a kapcsolódó dokumentumokban olvashat.

Kapcsolódó dokumentumok:

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek