Gyermekjogi Civil Koalíció

Reményt a Gyerekeknek Közhasznú Egyesület

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület célja az ENSZ Gyermekjogi egyezményében foglalt gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése és védelme. Az Egyesület közvetítő szerepet tölt be a vállalati szféra, a közép-és felsőoktatási intézmények és a társadalom valamint a szükséghelyzetben lévő gyerekek, fiatalok és családjaik között, melynek célja a pénz-és tárgyi adományok eljuttatása a megfelelő helyekre, emellett az önkéntes és szakmai humán erőforrás koordinációja.

The Hope for Children Hungary is a non-governmental organization with the aim to promote and protect children’s rights. The organization uses a holistic approach to solve the problems facing Hungarian children: wide range of activities and services are offered. The NGO serves as an intermediary organization between the society and the children, youngsters and families in need with the aim to facilitate and coordinate the flow of the donations between them.

Kapcsolat:

http://remenytagyermekeknek.hu/

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek