Híreink

A második világháború óta még soha nem kellett ennyi gyereknek elmenekülnie az otthonából

2022. június 20. 11:07

Ma van a Menekültek Világnapja. Az UNICEF adatai szerint 2021 végéig világszerte közel 37 millió gyerek volt kénytelen elhagyni az otthonát a háborús konfliktusok, erőszakos összecsapások és hasonló válságok miatt.

Budapest, 2022. június 20. – A háborús konfliktusok, erőszakos összecsapások és hasonló krízishelyzetek miatt több mint 36,5 millió gyerek volt kénytelen elhagyni az otthonát 2021 végéig – írja a Menekültek Világnapja alkalmából kiadott közleményében az UNICEF. A világszervezet hangsúlyozza: a második világháború vége óta még soha nem kellett ennyi kiskorúnak menekülnie.

Az UNICEF becslése szerint a menekült gyerekek közül 13,7 millió külföldön, 22,8 millió pedig saját országában keresett biztonságos menedéket magának. A szervezet összesítésében nem szerepelnek azok, akiknek a klímaváltozás, a természeti katasztrófák, vagy a 2022-ben kitört válságok – köztük az ukrajnai háború – miatt kellett menekülniük.

A világszervezet szakemberei szerint a menekültek kiugróan magas száma egyértelműen azt mutatja, hogy világszerte egyre súlyosabbá válnak az olyan akut, hosszan elhúzódó konfliktusok, mint az afganisztáni válság, vagy a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és Jemenben uralkodó feszültségek – mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tavaly az előző évhez képest közel 2,2 millióval nőtt a menekült gyerekek száma.

„Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy a konfliktusok és krízisek miatt menekülni kénytelen gyerekek száma igen gyors ütemben nő – és ezzel együtt a felelősségünk is: mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk rajtuk – húzta alá Catherine Russel, az UNICEF igazgatója. – Remélem, ezek a riasztó adatok arra ösztönzik majd a kormányokat, hogy mindent elkövessenek azért, hogy megóvják őket a menekültsorstól – és ha mégis el kell hagyniuk az otthonukat, legalább biztosítsák a számukra az oktatáshoz, védelemhez és más, a jólétükhöz és fejlődésükhöz szükséges kritikus szolgáltatásokhoz való hozzáférést.”

A világszervezet hangsúlyozza: az olyan válsághelyzetek, mint az ukrajnai háború – amelynek következtében február vége óta több mint kétmillió gyereknek kellett külföldre menekülnie, további hárommillió pedig az országon belül volt kénytelen biztonságos menedéket keresni magának – csak még tovább növeli ezt az amúgy is megrázóan magas számot. Annál is inkább, mivel az olyan extrém időjárási jelenségek miatt is egyre több családnak kell elhagynia az otthonát, mint a pusztító aszályok Északkelet-Afrikában, illetve a Száhil övben, vagy a súlyos áradások Bangladesben, Indiában és Dél-Afrikában. A legújabb adatok szerint csak 2021-ben 7,3 millió gyereket kellett kitelepíteni a természeti katasztrófák miatt.

Az UNICEF felhívja a figyelmet: a világ menekültpopulációja több mint kétszeresére nőtt az elmúlt évtizedben, és az összes menekülni kényszerülő több mint fele a gyerekek közül kerül ki. A hontalan kiskorúak több mint 36 százaléka (3,9 millió gyerek) a szubszaharai térségben, negyedük (2,4 millió gyerek) Európában és Közép-Ázsiában, 13 százalékuk pedig (1,4 millió gyerek) a Közel-Keleten and Észak-Afrikában él.

A menekült gyerekek számának növekedésével párhuzamosan az elhelyezésük körülményei is egyre romlanak: sokuk az olyan alapvető szolgáltatásokhoz sem fér hozzá, mint az egészségügyi ellátás, az oktatás vagy a biztonságos menedék. Az UNICEF adatai szerint a menekült gyerekek alig felének van lehetősége arra, hogy iskolai keretek között tanulhasson.

Az otthonukat elhagyni kényszerülő gyerekeknek – legyenek azok menekültek, menedékkeresők vagy saját országukon belül oltalmat kereső kitelepítettek – komoly veszélyekkel kell szembenézniük. Különösen azoknak a százezreknek, akik egyedül, a családjuktól elválasztva kénytelenek menekülni: őket különösen veszélyezteti az emberkereskedelem, a kizsákmányolás, az erőszak és az abúzus. A felmérések szerint a globális emberkereskedelem áldozatainak 28 százaléka közülük kerül ki.

Az UNICEF felszólítja az ENSZ tagországait, hogy erősítsék meg elkötelezettségüket a menekült gyerekek jogainak biztosításával kapcsolatban, ragaszkodjanak a Globális Menekültügyi Megállapodásban (Global Compact on Refugees, GCR) és a Globális Migrációs Megállapodásban (Global Compact for Migration, GCM) lefektetett alapelvek betartásához, és biztosítsák a kapcsolódó nemzetközi kutatások, adatgyűjtések finanszírozását, hogy a jelenleginél is tisztább képet kaphassunk a menekültek és a hontalan gyerekek helyzetéről.

Az UNICEF hatpontos felhívásában a következőket kéri a világ vezetőitől:

  1. Biztosítsanak egyenlő jogokat, lehetőségeket és támogatást minden gyereknek – függetlenül attól, hogy honnan származnak;
  2. Garantálják a menekült gyerekek védelemhez, fejlődéshez és társadalmi-gazdasági integrációhoz való jogát;
  3. Tegyenek azért, hogy a menekült gyerekek és családjaik aktuális jogállapotuktól függetlenül hozzáférhessenek az olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint az egészségügyi ellátás vagy az oktatás;
  4. Védjék meg a menekült gyerekeket a társadalmi diszkriminációtól és a xenofóbiától;
  5. Szüntessék meg az ártalmas határellenőrzési módszereket és a bevándorló gyerekek fogva tartását;
  6. Segítsék hozzá a menekült, bevándorló és kitelepített gyerekeket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a tehetségüket, és kiteljesíthessék a bennük rejlő lehetőségeket.

Az UNICEF megrázó fotóesszében mutatja be, hogyan érinti a világ különböző tájairól származó gyerekeket a menekültsors, milyen apró, a hazájukra, otthonukra emlékeztető tárgyakat vittek magukkal, amikor menekülniük kellett. A The things we hold on to: Refugee children carry memories of home (A dolgok, amikhez ragaszkodunk: az otthon emlékei) című, szabadon felhasználható anyagot itt nézhetitek meg: https://www.unicef.org/stories/things-we-hold-onto-refugees-carry

Az UNICEF Magyarország támogatói oldala: https://unicef.hu/legy-te-is-rendszeres-tamogatonk

 

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek