Híreink

Egyre nagyobb a digitális szakadék a fiúk és a lányok között

2023. április 27. 16:15

Az alacsony jövedelmű országokban a serdülő lányok és fiatal nők 90 százaléka számára elérhetetlenek a digitális világ nyújtotta lehetőségek – áll az UNICEF új elemzésében

Idén április 27-én ünnepeljük a Lányok Napját a digitális technológiában, amely alkalmából az UNICEF felhívja a figyelmet, hogy új elemzése szerint a lányok jelentős lemaradásban vannak a digitális világ nyújtotta lehetőségek terén

A fejlődő országokban élő serdülő lányok és fiatal nők mintegy 90 százaléka nem használja az internetet, míg a hasonló korú fiúk és fiatal férfiak kétszer akkora valószínűséggel férnek hozzá az online platformokhoz – derül ki az UNICEF új elemzéséből, amelyet a Lányok Napja a digitális technológiában alkalmából tett közzé a szervezet.

“A lányok és fiúk közötti digitális szakadék megszüntetése többről szól, mint az internethez és a digitális technológiához való hozzáférés. Legfontosabb célunk, hogy képessé tegyük a lányokat arra, hogy újítókká, alkotókká és vezetőkké váljanak” – mondta Robert Jenkins, az UNICEF oktatási igazgatója. “Ha csökkenteni szeretnénk a nemek közötti munkaerő-piaci különbségeket, különösen a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén, akkor az első lépés, hogy segítünk a fiataloknak – különösen a lányoknak – a digitális készségek elsajátításában.”

Az UNICEF friss elemzése többnyire alacsony és néhány közepes jövedelmű országban a 15-24 éves fiatalok körében vizsgálja a nemek közötti digitális szakadékot. A felméréshez elemzi az internethasználatról, a mobiltelefon hozzáférésről és a digitális készségekről rendelkezésre álló adatokat.

Bár az internethez való hozzáférés bővítése fontos feladat, de nem elegendő a digitális készségek fejlesztéséhez. Ezt támasztja alá az is, hogy a legtöbb elemzett országban az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező fiatalok aránya sokkal magasabb, mint a digitális készségekkel rendelkező fiataloké. Az elemzés szerint a lányoknak kevesebb lehetőségük van a 21. századi tanuláshoz és foglalkoztatáshoz szükséges készségek fejlesztésére. Egy lány átlagosan 35 százalékkal kisebb valószínűséggel rendelkezik digitális készségekkel (fájlok vagy mappák másolása és beillesztése, e-mailek küldése vagy fájlok átvitele), mint fiú kortársai.

Az elemzés szerint a probléma sokkal mélyebben gyökerezik, mint az internethez való hozzáférés hiánya. Az eredmények azt sugallják, hogy az oktatási és családi környezet kritikus szerepet játszik a nemek közötti digitális szakadék kialakulásában. A lányok még ugyanabban az otthonban is sokkal kisebb valószínűséggel férnek hozzá az internethez, mobiltelefonhoz és a digitális technológiákhoz, mint a velük együtt élő fiúk.

A felsőoktatási és munkaerőpiaci lehetőségekhez való hozzáférés akadályai, a mindent átható diszkriminatív nemi normák és sztereotípiák, valamint az online biztonsággal kapcsolatos aggályok tovább korlátozhatják a lányok digitális készségfejlesztését.

Az elemzés azt is állítja, hogy még ha a lányok egyenlő hozzáféréssel is rendelkeznek az alapvető olvasási és matematikai készségek megszerzéséhez – és ugyanolyan vagy jobb teljesítményt nyújtanak, mint fiú társaik –, ez nem mindig jelent digitális készségeket. Ahhoz, hogy a lányok lemaradása csökkenjen, számukra is biztosítani kell a technológiához, digitális és életvezetési képzéshez való hozzáférést, valamint le kell küzdeni a káros nemi sztereotípiákat és sürgős lépéseket kell tenni az online erőszak kezelése érdekében.

Az UNICEF felszólítja a kormányokat és partnereit, hogy tegyenek meg mindent a nemek közötti szakadék megszüntetése érdekében, és biztosítsák a lányok számára a lehetőséget, hogy sikeresek legyenek a digitális világban.

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek