Ismerd meg jogaidat!

1. cikk

Az egyezményben foglalt összes jog minden 18 év alatti fiatalt megillet.

2. cikk

Az egyezmény mindenkire vonatkozik, függetlenül származásától, vallásától és képességeitől, valamint attól, hogy mit gondol, mond vagy, hogy milyen családból származik.

3. cikk

Az összes, gyerekekkel foglalkozó szervezetnek, hatóságnak, minden döntése során a gyerekek legfőbb érdekében kell tevékenykednie.

4. cikk

Az államoknak biztosítaniuk kell a felsorolt jogokat a gyerekek számára.

5. cikk

Az államoknak tiszteletben kell tartaniuk, hogy a családok joga és felelőssége, hogy gyerekeik számára iránymutatást és tanácsot adjanak, annak érdekében, hogy mire felnőnek, megtanulják, hogyan kell helyesen élni jogaikkal.

6. cikk

Minden gyereknek joga van az élethez. Az államnak biztosítania kell a gyerekek életben maradását és egészséges fejlődését.

7. cikk

Minden gyereknek joga van, hogy legyen neve, amit bejegyeznek az anyakönyvbe és legyen állampolgársága. Ugyancsak joga van ahhoz, hogy ismerje szüleit, és lehetőség szerint ők gondoskodjanak róla.

8. cikk

Az államoknak tiszteletben kell tartaniuk a gyereknek a nevéhez, állampolgárságához és családi kapcsolataihoz való jogát.

9. cikk

A gyerekeket nem szabad szüleiktől elszakítani, legfeljebb saját érdekükben. Például akkor, ha egy szülő rosszul bánik gyerekével, vagy elhanyagolja őt. Azoknak a gyerekeknek, akiknek elváltak a szülei, joguk van mindkét szülővel tartani a kapcsolatot, hacsak ez nem sérti a gyerek érdekét.

10. cikk

Azoknak a családoknak, amelyek több országba szakadtak, joguk van ezek között az országok között utazni azért, hogy a gyerekek és szüleik kapcsolatban maradhassanak vagy, hogy újra egyesülhessen a család.

11. cikk

Az államoknak mindent meg kell tenniük azért, hogy a gyerekeket ne vihessék el törvénytelenül hazájukból.

12. cikk

A gyerekeknek joguk van arra, hogy elmondhassák a véleményüket, amikor a felnőttek rájuk vonatkozó döntéseket hoznak, és joguk van ahhoz is, hogy véleményüket figyelembe vegyék.

13. cikk

A gyerekeknek joguk van információhoz jutni és ezt másokkal megosztani, hacsak az információ rájuk vagy másokra nézve nem káros.

14. cikk

A gyerekeknek joguk van, hogy gondoljanak azt és higgyenek abban, amit akarnak, vallásukat gyakorolják, mindaddig, amíg ezzel nem akadályozzák mások jogainak gyakorlását. A szülők hivatottak iránymutatást adni ezen a téren a gyerekeiknek.

15. cikk

A gyerekeknek joguk van másokkal találkozni, csoportokhoz és szervezetekhez csatlakozni mindaddig, amíg ezzel nem akadályoznak másokat joguk gyakorlásában.

16. cikk

A gyerekeknek joguk van a magánélethez. A jognak meg kell védenie az életvitelüket, jóhírüket a családjukat vagy az otthonukat fenyegető támadásoktól.

17. cikk

A gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy megbízható információkhoz juthassanak a tömegtájékoztatásból. A televízióknak, a rádióknak és az újságoknak a gyermek számára érthető módon kell tájékoztatniuk, és nem terjeszthetnek gyermekre ártalmas műsorokat, cikkeket.

18. cikk

A szülők közösen felelősek gyermekük felneveléséért, és mindig a gyerekek legfőbb érdekét kell figyelembe venniük. Az államnak különböző szolgáltatásokkal támogatniuk kell a szülőket, különösen, ha azok mindketten dolgoznak.

19. cikk

Az államoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyerekekről megfelelő módon gondoskodjanak, és megvédjék őket az erőszak mindennemű formájától (fizikai, lelki, szexuális), kizsákmányolástól vagy elhanyagolástól.

20. cikk

Azokról a gyerekekről, akiket saját családjuk nem gondozhat, olyan személyeknek kell megfelelően gondoskodnia, akik tiszteletben tartják a gyerekek vallását, kultúráját és anyanyelvét.

21. cikk

Örökbefogadásnál elsősorban a gyerekek legfőbb érdekeit kell figyelembe venni. Azonos szabályokat kell alkalmazni függetlenül attól, hogy abban az országban fogadják-e örökbe a gyereket, ahol született vagy külföldre kerül az örökbefogadással.

22. cikk

Azokat a gyerekeket, akik menekültként érkeznek az országba, ugyanazok a jogok illetik meg, mint az ott születetteket.

23. cikk

Azoknak a gyerekeknek, akik bármilyen fogyatékossággal élnek, különleges gondozást és támogatást kell biztosítani, hogy teljes és független életet élhessenek.

24. cikk

A gyerekeknek joguk van a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz, a tiszta ivóvízhez, a tápláló ételekhez és a tiszta környezethez, hogy egészségesek maradhassanak. A gazdag országoknak segíteniük kell a szegényebb országokat ennek elérésében.

25. cikk

Rendszeresen felül kell vizsgálni azoknak a gyerekeknek a helyzetét, akikről szüleik helyett intézmények gondoskodnak.

26. cikk

Az államnak segítséget kell nyújtania a hátrányos helyzetű családokban élő gyerekeknek.

27. cikk

A gyerekeknek joga van a fizikai és lelki szükségleteiknek megfelelő életszínvonalhoz. Az államnak segítenie kell azokat a családokat, amelyek nem tudják ezt biztosítani gyermekeiknek.

28. cikk

Minden gyereknek és fiatalnak joga van az ingyenes alapfokú oktatáshoz. A fejlett országoknak segíteniük kell a szegényebb országokat ennek elérésében. Az iskolai fegyelemnek tiszteletben kell tartania a gyerekek emberi méltóságát. A fiatalokat ösztönözni kell, hogy a képességeiknek megfelelő legmagasabb szintű tanulmányokat folytassanak.

29. cikk

Az oktatásnak segítenie kell, hogy minden gyerek a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztathassa személyiségét és tehetségét. Elő kell segítenie, hogy a gyerekek tiszteljék szüleiket, saját és más népek kultúráját.

30. cikk

A gyerekeknek joga van, hogy megtanulják családjuk nyelvét és szokásait, és attól függetlenül gyakorolják vagy használják ezeket, hogy az ország lakosságának többsége ezt használja vagy sem.

31. cikk

Minden gyermeknek joga van a pihenéshez, a játékhoz és ahhoz, hogy különböző szórakoztató, kulturális és szabadidős programokban részt vegyen.

32. cikk

Az államnak meg kell védenie a gyerekeket a veszélyes, egészségüket károsító vagy oktatásukat veszélyeztető munkától.

33. cikk

Az államnak meg kell védenie a gyerekeket a veszélyes kábítószerektől.

34. cikk

Az államnak meg kell védenie a gyerekeket a szexuális kizsákmányolástól.

35. cikk

Az államnak biztosítania kell, hogy a gyerekeket ne rabolhassák vagy adhassák el.

36. cikk

A gyerekeket meg kell védeni minden, a fejlődésükre káros tevékenységtől.

37. cikk

Nem szabad kegyetlenül vagy megalázóan bánni a gyerekekkel, azokkal sem, akik jogsértést követtek el. Nem szabad őket a felnőttekkel egy börtönbe zárni. Ilyenkor is biztosítani kell számukra a családjukkal való kapcsolattartást és az oktatást.

38. cikk

A kormányoknak nem szabad megengedniük, hogy 16 éven aluli gyerekek álljanak be katonának.

39. cikk

Az elhanyagolt, kizsákmányolt, bántalmazott vagy más módon áldozattá vált gyerekeket különleges gondoskodás illeti meg, hogy visszanyerhessék önbecsülésüket és megtalálják helyüket a társadalomban.40. cikk
A bűncselekmény elkövetésével vádolt gyerekeknek jogi segítséget kell nyújtani. Csak a legsúlyosabb és végső esetben lehet őket börtönbüntetésre ítélni.

41. cikk

Ha az adott állam jogszabályai nagyobb védelmet biztosítanak a gyerekeknek, mint az egyezmény, akkor azokat kell alkalmazni az egyezmény rendelkezései helyett.

42. cikk

Az államnak gondoskodnia kell arról, hogy a szülők és a gyermekek megismerjék az egyezményt.

A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény összesen 54 cikkből áll. A 43.-54. cikkek arról szólnak, hogyan kell együttműködniük a kormányoknak és a felnőtteknek annak érdekében, hogy minden gyermek számára biztosítsák valamennyi jog érvényesülését.