Védekezés a vírus ellen – Útmutató iskolák számára

Alapelvek

Az alapelvek betartása és betartatása segíthet a diákok és az iskolai dolgozók egészségének megőrzésében, valamint a betegség terjedésének megállításában.

Ajánlások az iskolák számára:

 • Beteg diákok, tanárok és egyéb dolgozók ne menjenek iskolába.
 • Az iskoláknak biztosítaniuk kell a tiszta vizet, szappant, kézfertőtlenítőszert a kézmosáshoz, valamint az iskolai épületek napi fertőtlenítését és tisztítását. Fel kell hívni a figyelmet a gyakori és alapos kézmosásra.
 • Az iskoláknak biztosítaniuk kell a megfelelő hulladékkezelési eszközöket.
 • Az iskoláknak bátorítaniuk kell a közösségi érintkezés minimumra csökkentését az intézményben.

 

Legfrissebb információk

Fontos, hogy a dolgozók megismerjék az alapvető információkat a betegséggel kapcsolatban, beleértve a tüneteket és a fertőzés átadásának módjait. Érdemes a koronavírussal kapcsolatban megbízható forrásokból tájékozódni, mint például az Egészségügyi Világszervezet (WHO), Emberi Erőforrások Minisztériuma, Belügyminisztérium és az operatív törzs tájékoztatásai. Rengeteg tévhit kering a vírussal kapcsolatban szóban és az interneten egyaránt.

 

Iskola biztonságos működése

Az iskola biztonságos működtetése érdekében szükség lehet az intézmény vészhelyzeti terveinek áttekintésére. Törölni kell minden olyan találkozót, eseményt, amely veszélyeztetheti az iskola közösségének biztonságát.

A diákok és dolgozók figyelmét fel kell hívni a gyakori és alapos kézmosásra. Az intézményeknek kötelességük vízzel és szappannal ellátott kézmosó helyeket működtetniük. Amennyiben lehetséges, alkohol alapú kézfertőtlenítőt kell elhelyezni minden tanteremben, az intézmény bejáratainál, valamint az ebédlők és a mosdók közelében.

Biztosítani kell az iskolai épületek, tantermek és különösen a higiéniai létesítmények tisztítását és fertőtlenítését, különös tekintettel a sok ember által érintett felületekre (korlátok, ebédlőasztalok, sporteszközök, ajtó- és ablakfogantyúk, oktatási és tanulási segédeszközök stb.)

 

A közösségi érintkezés minimálisra szorítása érdekében érdemes végrehajtani a következőket:

 • Minden olyan esemény, sportrendezvény, verseny, ünnepség lemondása, amelyeken tömeg (100 főnél több ember) alakulhat ki
 • Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy tartsák egymástól a távolságot és kerüljék a szükségtelen érintést
 • Amennyiben lehetséges, úgy kell elhelyezni a gyerekek asztalait, hogy azok egymástól legalább egy méter távolságra legyenek

 

Eljárások kidolgozása arra az esetre, ha a diákok, vagy a munkatársak közül valaki(k) rosszul lesz(nek)

A Magyarországon hatályos eljárásrend értelmében a háziorvost vagy a háziorvosi ügyeletet kell hívni tünetek jelentkezése esetén. Megfontolandó a vészhelyzeti kapcsolattartó listák frissítése. Biztosítani kell a beteg diákok és munkatársak elkülönítését az egészségesektől anélkül, hogy az eljárás bárkit megbélyegezne. Tüsszögő vagy köhögő személy esetén minimum két méteres távolság ajánlott. Az eljárásrendnek ki kell térnie a szükséges szülők/gondviselők, valamint az egészségügyi ellátók/hatóságok értesítésének folyamatára. A beteg diákokat/dolgozókat az adott esettől függően egyenesen egy egészségügyi intézménybe szállítják, vagy hazaküldik. Az eljárásrendet előzetesen érdemes megosztani a munkatársakkal, szülőkkel és diákokkal. A koronavírussal kapcsolatosan az éjjel-nappal ingyenes hívható zöld számon tudakozódhat, elérhetőségei: 06-80-277-455, 06-80-277-456

Tünetek esetén kérjük kövesse az alábbiakban leírtakat: https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten

 

Információmegosztás

Fontos az egészségügyi és oktatási hatóságok iránymutatásainak összehangolása és követése. A hivatalos információkat osszuk meg a személyzettel, a szülőkkel és a diákokkal, beleértve az iskolában végzett megelőzési és ellenőrzési erőfeszítéseket. Figyelmeztetni kell a gondviselőket, hogy minden esetben az ő kötelességük az iskola és az egészségügyi hatóságok értesítése amennyiben valakit az otthonukban COVID-19 vírussal diagnosztizáltak és emiatt a gyermek nem megy iskolába. Az intézmények használhatják a szülői munkaközösségeket az információk továbbítására és fontos, hogy foglalkozzanak a gyermekek kérdéseivel és aggályaival. Hasznosak lehetnek a gyermekbarát anyagok, például plakátok, üzenőfalon elhelyezett üzenetek gyártása.

 

Megfelelő iskolai szabályok kidolgozása

Azonosítani kell az intézmény működtetéséhez kulcsfontosságú munkaköröket és keresztoktatással biztosítani, hogy a feladatok ellátására adott esetben mások is alkalmasak legyenek. Elképzelhető, hogy az idei tanév nem akkor ér véget, amikor azt eredetileg tervezték.

 

Az iskolai részvétel nyomon követése

Fontos az iskolai hiányzások nyomon követésére szolgáló rendszerek használata, hogy az intézmény azonnal értesíteni tudja az egészségügyi hatóságokat abban az esetben, ha drasztikusan emelkednének a légzőszervi betegségek miatti hiányzások.

 

A tanítás folytonossága 

Tömeges hiányzás, távolmaradás, vagy ideiglenes iskolabezárások esetén a minőségi oktatáshoz való folyamatos hozzáférés támogatása magában foglalhatja a következőket:

 • Online/e-tanulási stratégiák alkalmazása
 • Feladatok kiadása az otthoni tanuláshoz
 • Gyorsított oktatási stratégiák felülvizsgálata/kidolgozása
 • Célzott egészségügyi oktatás beépítése az oktatási tervbe

 

A gyermekek mentális egészsége

Ösztönözni kell a gyerekeket arra, hogy bátran feltegyék a kérdéseiket és elmondják aggodalmaikat. Érdemes elmondani nekik, hogy normális, ha különböző érzéseket éreznek ebben a helyzetben és bátorítani kell őket, hogy kérdés esetén forduljanak a tanáraikhoz. Az információkat őszintén, a gyerekek korának megfelelően érdemes megosztani és figyelni kell arra, hogy a betegség ne legyen kirekesztés, vagy iskolai erőszak alapja.

Minden területen különleges figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élő gyermekekre, akiket a betegség más módon is érinthet, mint a gyerekek többségét, valamint azokra, akik betegápolás, vagy más családi helyzet miatt fokozottan sérülékenyek.

 

 

ELLENŐRZŐ LISTA ISKOLÁKNAK, TANÁROKNAK ÉS ISKOLAI DOLGOZÓKNAK

 

 • A rendszeres és alapos (minimum 20 mp) kézmosás megtanítása és megkövetelése minden érintett esetében.
 • A megfelelő, tiszta külön WC-k biztosítása a lányoknak és fiúknak.
 • Szappan és tiszta víz, valamint az életkornak megfelelő kézmosó állomások biztosítása.
 • Kézfertőtlenítők elhelyezése a mosdókba, tantermekbe és a bejáratokhoz.
 • Az épületek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése, főleg a mosdók, valamint a sok ember által érintett felületeket (korlátok, asztalok, sporteszközök, ajtó- és ablakfogantyúk, oktatási és tanulási segédeszközök tb.) tekintetében.
 • A szellőztetés gyakoriságának fokozása.
 • A szemét napi biztonságos elszállításának biztosítása.

Kor-specifikus egészségügyi oktatás

 

Az alábbiakban javaslatokat teszünk arra, hogyan vonjuk be a különféle korú diákokat a koronavírus és más vírusok terjedésének megelőzésébe és ellenőrzésébe. A tevékenységeket természetesen tovább kell alakítani a gyermekek sajátos igényei szerint (nyelv, képesség, nem, stb.).

 

Óvoda

 • Tanítsa meg a gyerekeknek, hogy ha köhögnek és tüsszentenek, azt lehetőleg a könyökhajlatba vagy zsebkendőbe tegyék, a használt zsebkendőt zárt szemetesbe dobják. Akár énekeljenek egy dalt kézmosás közben, hogy gyakorolják az ajánlott 20 másodperces időtartamot. A gyermekek „gyakorolhatják” a kézmosást kézfertőtlenítővel is
 • Dolgozzon ki egy módszert a kézmosás nyomon követésére, és jutalmazza meg a gyakori / időben történő kézmosást
 • Babák, játékok segítségével mutassa meg a tüneteket (tüsszentés, köhögés, láz), és mit tegyen, ha betegnek érzi magát (azaz fáj a feje, fáj a gyomra, melege van vagy nagyon fáradtnak érzi magát), és hogyan tud segíteni valakinek, aki beteg (legyen empatikus és gondoskodó)
 • A gyermekek üljenek egymástól távolabb, gyakorolják, hogy kinyújtják a karjukat, vagy „kiterjesztik szárnyukat”. Legyen elég hely közöttük, hogy ne érintsék meg barátaikat.

 

Általános Iskola – alsó tagozat

 • Hallgassa meg a gyermekek aggodalmait, válaszoljon kérdéseikre az életkoruknak megfelelő módon; de ne terhelje őket túl sok információval. Ösztönözze őket érzéseik kifejezésére és közvetítésére. Beszélje meg a különböző reakciókat, amelyeket esetleg tapasztalhatnak, és magyarázza el, hogy ezek a normális reakciók egy új, ismeretlen helyzetre.
 • Hangsúlyozzuk, hogy a gyermekek sokat tehetnek a saját és mások biztonsága érdekében.
  • Mutassa meg, hogyan minimalizálják a közösségi érintkezést (álljon távolabb a barátaitól, kerülje el a nagyobb tömeget, ne érintse meg az embereket, ha nem szükséges, stb.)
  • Beszéljenek a helyes egészségügyi magatartásról, például hogy a könyökhajlatba, zsebkendőbe köhögjenek, tüsszentsenek és gyakran, alaposan mossanak kezet
 • Segítsen a gyermekeknek a betegségmegelőzés és -kontroll alapfogalmainak megértésében. Használjon olyan gyakorlatokat, amelyek demonstrálják a baktériumok/vírusok terjedését. Például, ha színes vizet tesz egy spray-palackba, és egy darab fehér papírra permetezi, figyeljék meg, milyen messzire mennek a cseppek.
 • Mutassa be, miért fontos 20 másodpercig kezet mosni szappannal és vízzel.
  • Tegyen egy kis mennyiségű csillámport a gyerekek kezébe, és először csak vízzel próbálják meg lemosni. Figyeljék meg, mennyi csillámpor marad, majd 20 másodpercig mossák le szappannal és vízzel.
 • Beszélgessenek arról, hogy melyek a magas kockázatú viselkedések, és javasoljanak viselkedésmódosításokat. Például egy tanár betegen jön az iskolába. Tüsszent, és csak a kezével takarja el, majd ezek után kezet fog egy kollégájával, végül zsebkendővel megtörli a kezét, majd bemegy az osztályba tanítani. Milyen kockázatokat jelent a tanár viselkedése? Mit kellett volna tennie ehelyett?

 

Általános iskola – felső tagozat

 • Ügyeljen arra, hogy hallgassa meg a tanulók aggodalmait, és válaszoljon kérdéseikre.
 • Hangsúlyozza, hogy a tanulók maguk is sokat tehetnek saját és mások biztonságának megőrzése érdekében.
  • Mutassa meg, hogyan minimalizálják a közösségi érintkezést
  • Beszéljenek a helyes egészségügyi magatartásról, például arról, hogy a könyökhajlatba, zsebkendőbe köhögjenek, tüsszentsenek és gyakran, alaposan mossanak kezet
  • Emlékeztesse a tanulókat arra, hogy ők meg tudják mutatni családjuknak is a helyes példákat
 • Beszéljenek arról a tanulókkal, hogyan tudják megelőzni és kezelni a kiközösítést és megbélyegzést.
  • Beszéljenek a különféle reakciókról, amelyeket tapasztalnak, és magyarázza meg, hogy ezek normális reakciók ismeretlen, új helyzetekre. Ösztönözze őket érzelmeik kifejezésére és közlésére.
 • Vonja be a diákönkormányzatokat, a tanulókat. Segíthetnek a közegészségügyi előírások, hírek, tények terjesztésében. A tanulók készíthetnek tájékoztató plakátokat, rádióüzenetek, vagy bármit, ami rendelkezésre áll az iskolában.
 • Beszélgessenek a témáról különböző tanórákon
  • Természettudományos órán tanulmányozzák a vírusokat, a betegségek terjedését és az oltások jelentőségét
  • Társadalomismeret órán beszélhetnek a pandémiák, világjárványok történetéről és hogy milyen intézkedéseket tettek.
  • Média, médiaismeret órákon lehet beszélgetni a hírekről, álhírekről.

 

Középiskola

 • Ügyeljen arra, hogy hallgassa meg a tanulók aggodalmait, és válaszoljon kérdéseikre.
 • Hangsúlyozza, hogy a diákok sokat tehetnek saját és mások biztonságának megőrzése érdekében. Mutassa meg, hogyan minimalizálják a szociális érintkezést
  • Beszéljenek a helyes egészségügyi magatartásról, például hogy a könyökhajlatba, zsebkendőbe köhögjön, tüsszentsen és gyakran, alaposan mosson kezet
  • Beszéljenek a különféle reakciókról, amelyeket tapasztalnak, és magyarázza meg, hogy ezek normális reakciók ismeretlen, új helyzetekre. Ösztönözze őket érzelmeik kifejezésére és közlésére.
 • Beszélgessenek a témáról különböző tanórákon
  • Természettudomány órán tanulmányozzák a vírusokat, a betegségek terjedését és az oltások jelentőségét
  • Társadalomismeret órán beszélhetnek a pandémiák, világjárványok történetéről és hogy milyen intézkedéseket tettek.
  • Média, médiaismeret órákon lehet beszélgetni a hírekről, álhírekről.

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek