Lánygyermekek és nők –
a nemek közti egyenlőség

Az UNICEF elkötelezett a nemek közötti egyenlőség előmozdításában és védelmében.

A világban tapasztalható aránytalanságnak számos arca van.  A lánygyermekeket és nőket sújtó egyenlőtlenség egy ezek között. Egy, ami valamennyi kultúrában, valamennyi országban jelen van tekintet nélkül annak földrajzi elhelyezkedésére, gazdasági fejlettségére vagy vallására nézve.

A nemek közötti egyenlőség, illetve a nők státuszát illetően a világ igen változatos képet mutat: míg a Nyugati Világ női a hosszú évszázadok óta zajló küzdelmeik eredményeként mára leginkább az egyenlőtlen bérek, a munkahelyi diszkrimináció vagy a politikai döntéshozásban való alacsony arányú részvételük ellen küzdenek, a világ más részein a célok egészen másak.

A világon, évente 12 millió – azaz minden ötödik – lányt házasságra kényszerítenek 18 éves kora előtt.

A világon minden héten közel 7000 kamaszlány fertőződik meg HIV vírussal.

A világon mintegy 98 millió középiskoláskorú lány nem részesül oktatásban.

Lányok és fiúk nap mint nap találkoznak a nemek közötti egyenlőtlenség különböző formáival és a tapasztalat öröklődik, modellé válik, ilyen módon ellehetetlenítve, hogy a megrögzött szokások változzanak. Azok a fiúk és lányok, akik otthonukban nemi alapú erőszak tanúi, nagyobb valószínűséggel ismétlik a mintázatot s válnak erőszakos felnőtt kapcsolatok tagjaivá, akár elkövetőként, akár áldozatként.

A korai gyermekkorban a lányok és a fiúk közötti nemi egyenlőtlenségek viszonylag láthatatlanok. A lány gyermekek születéskori túlélési rátája magasabb, a fejlődésük kiegyensúlyozottabb és éppen annyira vesznek részt óvodai oktatásban, mint a fiúgyermekek.

Idővel, ahogy a gyermekek nőnek, a nemük általi korlátozottságuk is nő…

Míg a fiúk esetében leginkább a pénzkeresés kényszerít iskolai lemorzsolódásra, addig a lány gyermekek esetében a házimunkák, a kisebb testvérekről történő gondoskodás és a megfelelő biztonság hiánya húzódik meg az iskolából való kimaradás mögött.  Mire a gyerekek elérik a 10 éves kort, a fiúk világa tágabb, amennyiben is több lehetőség áll rendelkezésükre az élet valamennyi területén, míg a lányok esélyei egyre csökkennek. Ezen beszűkült világ hatásai egy életen át kísérik őket.

 

A menstruáció tabuként történő kezelése, az erről történő felvilágosítás, a megfelelő eszközök és termékek hiánya a serdülő lányok millióinak egészségi állapotát, jólétét és oktatási lehetőségeit akadályozza. A világon számtalan iskolában nem biztosítottak a megfelelő higiénés körülmények a lány hallgatók számára: a fejlődő világ számos országában lányok tömegei nem mennek iskolába, amikor megjön a menzeszük, és így hozzávetőleg 20 százalékuk végleg kikopik az oktatási rendszerből. A menstruáló nő a világ több kultúrájában tisztátalannak minősül, nem gyakorolhatja vallását, nem léphet be a szakrális terekbe, sőt, sok helyen a saját otthonába sem, így tulajdonképpen száműzetésbe kényszerül.

Háborús konfliktusok idején éppen úgy, mint békében, serdülő lányok fokozottan ki vannak szolgáltatva a nemi erőszak, a szexuális zaklatás veszélyeinek.

Az UNICEF elkötelezett a nemek közötti egyenlőség előmozdításában és védelmében, s ennek érdekében kiemelt fókuszt tart a nemi megkülönböztetés és a nemből adódó hátrányok kezelésén.

A nemek közötti egyenlőség az UNICEF munkájának minden területén megjelenik:

  • A világ számtalan országában azért dolgozunk, hogy valamennyi édesanya megfelelő szülészeti gondozásban részesüljön. Kiemelt fontosságú, hogy képezzük és továbbképezzük a közösségi egészségügyi dolgozókat, akik leggyakrabban nők.
  • A világ minden táján iskolai és egyéb közösségekben olyan stratégiákat dolgozunk ki, illetve támogatunk, amelyek képesek megakadályozni a lányok, fiúk és nők elleni erőszakot és a nemi alapú megkülönböztetés különböző formáit.
  • A szülők és a közösség tagjai gyakran elsődleges döntéshozók a gyermekházasság, a női nemi szervek megcsonkítása (FGM) és a lányok társadalmi hálózatokhoz, közösségekhez való hozzáférése tekintetében. Ilyen formán ezen felnőttek oktatása és a lányokra történő fokozott figyelmük irányítása is kiemelt szerepet kap az UNICEF munkája során.
  • A szervezet gyermekházasság tiltásáért folytatott fokozott küzdelmének, valamint a lánygyermekek oktatására fordított kiemelt figyelemének köszönhetően az elmúlt évtizedben mintegy 25 millió gyermekházasságot sikerült megelőzni.
  • Az oktatás kulcs a nők egyenjogúsításához: mára a világ országainak kétharmadában sikerült elérni, hogy fiúk és lányok egyenlő arányban járjanak általános iskolába.
  • UNICEF által támogatott WASH programok 44 országban tartalmaztak menstruációs higiénés tanácsadást. Indonéziában például a menstruáció egészségügyi és higiéniai oktatása intézményesített kereteken belül az Országos Iskolai Egészségügyi Programba építve a tanárképzési tantervekbe is bekerült.
  • Az UNICEF a leginkább kiszolgáltatott lányokat igyekszik támogatni – lányokat és nőket, akik háborús konfliktusok és természeti katasztrófák között küzdenek, illetve valamilyen fogyatékkal élnek.
  • A szervezet célzott kezdeményezései között külön figyelmet kapnak az iskolai nemi alapú erőszak megszüntetésére irányulók, valamint a serdülő lányoknak a havi menstruációs ciklusukkal összefüggő programok.
  • Végül, de nem utolsó sorban, a világszervezet adatokat gyűjt, dolgoz fel és oszt meg, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban értsük a folyamatban lévő és a felmerülő kihívásokat és a rájuk adott válaszokat. Innovatív megoldások keresésével – például a digitális technológia területén -, építjük a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó elképzelésünket.

Azon dolgozunk, hogy a serdülő lányok a világ minden táján értsék és megértsék azokat az összefüggéseket, amik a nemi egyenjogúsítás égisze alá tartoznak és ezzel a tartós változás katalizátoraivá válhassanak.

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek