Mik azok a gyermekjogok?

A gyermekjogok nem elvont dolgok, hanem mindaz a gyakorlati és elméleti feltétel, ami szükséges egy gyermek fejlődéséhez, részvételéhez és védelméhez. A gyermekjogok elsősorban az 1989-ben elfogadott ENSZ Gyermekjogi egyezményéből ismerhetőek meg, ami Magyarországon 1991 óta hatályos. E joggyűjtemény egy olyan világ képét vázolja, ahol minden gyermek megkülönböztetés nélkül, biztonságban, védelemben nőhet fel, ahol tisztelik a véleményét, részt vehet az őket érintő ügyekben, és a róla szóló döntések során az ő érdeke az elsődleges szempont.

Az Egyezmény többek között elismeri, hogy minden gyermeknek joga van:
– az élethez, fejlődéshez,
– egészséghez,
– megfelelő életkörülményekhez, szociális biztonsághoz,
– oktatáshoz,
– bántalmazástól és kizsákmányolástól való védelemhez,
– családhoz, vagy azt helyettesítő védelemhez,
– játékhoz és szabadidőhöz,
– véleményének figyelembevételéhez,
– részvételhez az őket érintő ügyekben,
– megkülönböztetésmentes élethez,
– tájékoztatáshoz,
– magánélethez,
– személyazonossághoz és saját kultúrájának megőrzéséhez,
– és hogy minden őket érintő döntésnél az ő legfőbb érdeke legyen az elsődleges.

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek