Óbuda

Óbuda méltatása

Óbuda elsődleges célként kezeli a társadalmi felzárkóztatást, és a fogyatékkal élő gyerekek esélyteremtését. A rászoruló gyermekek számára Óbuda rendszeres étkeztetést biztost, illetve az oktatásban való részvételhez szükséges eszközöket is megadják nekik. Óbudán szociális tanulmányi ösztöndíj is elérhető, amelyet egészen a felsőoktatásban való részvételig megkaphatnak a fiatalok. Óbudán kísérleti programot is indítottak a gyermekbántalmazás ellen a III. kerületi Rendőrkapitánysággal. A 14 év feletti iskolai prevenció célja egy olyan „információs, kommunikációs hálózat létrehozása, amelyben minden intézmény, diák, szülő, pedagógus hathatós segítséget talál, informálódik a fiatalokat veszélyeztető problémákról, válaszokat és segítséget kaphat ezek megoldására”.

Dr. Radácsi László, CSR-szakértő így méltatta a nyertes önkormányzatot:

„Az UNICEF Gyerekbarát Település program céljai sokrétűek ugyan, de üzenete világos. Az elismerő címet olyan települések nyerhetik el, amelyek nem egy-egy programon keresztül, hanem rendszerbe ágyazottan őrködnek a gyermekek jogai felett, és nem eseti jelleggel, hanem intézményesítetten biztosítják a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Az ilyen jól működő rendszereket bemutató pályázatok közül is kiemelkedik a budapesti III. Kerület pályázata, amelynek egyik legfőbb erénye a kötelező megfeleléseken túlmutató, a gyermekekért dolgozó szervezetek együttműködését bemutató példák sokszínűsége. A méltatásban ezekből a partnerségekből szemezgettem.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai példás együttműködésben dolgoznak annak érdekében, hogy már a veszélyeztető okok kialakulása előtt értesüljenek a problémákról és szükség esetén be is avatkozhassanak.

A költségvetésben a gyerekekre vonatkozó támogatásoknak nemcsak abszolút nagysága és a teljes költségvetésen belüli aránya példaértékű, de a kedvezményezettek listájából az is kiderül, hogy az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyerekek ellátására. Az Önkormányzat – törvényi kötelezettségének megfelelve – természetesen biztosítja az arra rászoruló gyermekek számára a rendszeres étkezést és az oktatásban való részvételhez szükséges eszközöket. Emellett viszont támogatja azokat a civil szervezeteket is, amelyek több helyszínen is reggelit kínálnak a gyerekeknek és fiataloknak, így sokszorozva meg az ellátáshoz való hozzáférés esélyét.

Bár a bölcsődéknek már nem hivatalos feladata a korai fejlesztés, a kerületi bölcsődék – támaszkodva az ott dolgozók szakmai tapasztalatára és a meglévő tárgyi infrastruktúrára – továbbra is felkínálják az integrált fejlesztés lehetőségét. Ezen a területen szintén együttműködnek civil szervezetekkel.

A 2014-ben megalakult Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzat tagjai meghívottként részt vesznek a Képviselő-testület és a bizottságok ülésein, és ők maguk is tájékoztatják a kerület fiataljait a legfontosabb kerületi döntésekről.

 2013-ban az Önkormányzat hatásvizsgálatot végzett a szociális ösztöndíj hatékonyságáról. A kutatás kimutatta, hogy az ösztöndíjban részesülő gyerekek a családban pozitív példát mutatnak a testvérek felé, önbizalmuk és elkötelezettségük növekszik.

Kiemelkedő a kerületben működő vállalkozások aktivitása a gyermekközpontú fejlesztésekben, a gyerekbarát tevékenységekben. Egy 125 ezer fős településen természetesen rengeteg vállalkozás működik, ugyanakkor példaértékű, hogy a pénzbeli adományokon túl a támogatások sok formája van jelen: az önkéntes munka, a pro bono szolgáltatás (pl. rágcsálóirtás, gyermekszállítás, étkeztetés), a tárgyi adományozás.

A közösségi tereknek nemcsak számossága irigylésre méltó, de az a tudatosság is, amellyel az Önkormányzat és a vele együttműködő szervezetek kihasználják ezeket a tereket a közösségi, fejlesztési, tanácsadási programok helyszíneként.

Összességében elmondható, hogy a III. kerület nemcsak rászolgált az UNICEF Gyerekbarát Település cím elnyerésére, de várakozásaink szerint nagy hozzáadott értékű tagja lesz annak a formálódó közösségnek is, amely a legjobb gyakorlatok megosztásán keresztül munkálkodik a gyermekek számára élhetőbb települések fejlesztésén.”

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek