Ajánlást tettek a fiatalok az Oktatási Jogok Biztosának

Aáry-Tamás Lajos, az Oktatási Jogok Biztosa átadta hivatalát középiskolás diákoknak, akik ajánlást fogalmaztak meg számára arról, hogy hogyan lehetne egy olyan iskolarendszert létrehozni, amely a diákok érdekeit jobban szolgálja.

Ajánlás

2017.november 20.-án, a gyermek jogainak világnapján ajánlást szeretnék tenni az Oktatási Jogok Biztosának, amiben kifejtjük, hogyan képzelünk egy élhetőbb és a diákok érdekeit jobban szolgáló iskolarendszert, ami hozzájárul egy elfogadóbb társadalom kiépítéséhez.

Véleményünk szerint minden diák életében fontos lenne, hogy legyen egy tanár, akihez bizalommal fordulhat bármilyen problémával és kérdéssel, legyen az akár magánéleti, vagy iskolával kapcsolatos. Ehhez elengedhetetlen, hogy az ilyen feladatot ellátó tanárok megfelelő képzésben részesüljenek pszichológiai és diákjogi téren. A diák és tanár közötti ilyesfajta kapcsolat szerves része a bizalom. Ennek értelmében a beszélgetések tartalma nem juthatna el máshoz, vagyis teljes titoktartás mellett zajlanának. Ezek során szóba kerülhet a diák egy másik tanárral vagy diákkal való konfliktusa, ezért szerintünk e problémák megoldásának egy pártatlan harmadik fél feladatának kellene lennie. Ekkor kapnának szerepet az iskolai mediátorok, akiknek a feladata az iskolai nézeteltérések kezelése lenne. Ha két fél nem tudja a konfliktust rendezni, akkor elkezdődik a mediátor feladata, aki a kompromisszumkeresésre törekszik, és közvetít a felek között. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok ne tartsák magukban az őket nyomasztó dolgokat. A mentor- és a mediátorprogram azt szolgálja, hogy megelőzzük mind a rövidtávú, mind a hosszútávú problémák kialakulását a diákok életében.

Szeretnénk, ha mindenki tantervébe bekerülne az “empátia óra”, és ez különbözne minden más, eddig ismert óratípustól. Az “empátia óra” célja, hogy a gyerekből hasznos társadalmi szereplőt képezzen, inspirálja, érzékenyítse őket. Fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk azokról a témákról, amikről általában nem beszélünk. Szeretnénk kötetlen beszélgetéseket konkrét témákról, mint például önismeret, diszkrimináció vagy fogyatékosság. Úgy gondoljuk, hogy az órát az első hat évünkben lenne a leghatékonyabb bevezetni, mivel akkor vagyunk a legnyitottabbak ilyen témákra, és így a későbbieben már magabiztosabban tudnánk beszélgetni ezekről a kérdésekről. Szerintünk a legjobb és leghatékonyabb mód az órák kivitelezésére, ha a beszélgetéseket képzett, a témára nyitott tanárok tartják, és így az óra elvesztheti a kötelező jellegét, és a témákat sokkal közelebb tudja juttatni hozzánk. Szeretnénk, ha az iskola egy olyan hely lenne, ahol megértetik velünk, hogy sem ma, sem felnőtt korunkban nincs értelme gyűlölni valakit a származása, a szexualitása, a vallása, vagy éppen a fogyatékossága miatt.

Integrált iskolákba szeretnénk járni, olyanokba, ahol nincsenek szegregációs problémák. Olyan iskolarendszert szeretnénk, ahol mindenkinek hasonló érvényesülési lehetőségei vannak. Azt szeretnénk, hogy származástól függetlenül mindenki ugyanolyan esélyekkel kezdhesse meg az iskolás éveit, és mindenki megfelelő oktatásban részesülhessen.

Akadálymentes iskolákat szeretnénk, ahol a fogyatékossággal élő tanulók mindenben részt tudnak venni, és nem gátolják őket akár meredek lépcsők, megközelíthetetlen emeletek, a liftek hiánya, vagy az, hogy nem hallják, látják a tananyagot. Az akadálymentesítéssel arra szeretnénk törekedni, hogy minél könnyebbé tegyük a mindennapjaikat. Szeretnénk, hogy iskolatársaink révén megismerkedhessünk a fogyatékossággal, empatikusabbá, elfogadóbbá váljunk velük szemben, illetve megtanuljuk, hogyan segítsük őket.

Gondolatinkkal szeretnénk képviselni a magyar gyerekek érdekeit és reméljük, hogy ezzel segítjük az Oktatási Jogok Biztosának munkáját.

Budapest, 2017. 11. 20.

 

Csernik-Tihn Szebasztián – Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Fenyvesi Tamás Balázs – Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI

Németh Eszter Zoé – Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Kocsárdi Márton – Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI

Somos Emma – Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Pálffy Barnabás – Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI

Székely Eszter  –  Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Tóth Fanni –  Óbudai Árpád Gimnázium

Donka Gábor – Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Pongrácz Melitta – Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Szinkulics Liliána – Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Varga Vázsony – Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

 

 

 

 

 

 

 

 

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek