Esély a túlélésre

Menekült gyerekek

Az UNICEF világszerte azon dolgozik, hogy azokban az országokban, ott helyben segítsen, ahol a gyerekek nincsenek biztonságban, ahol jogaik súlyosan sérülnek. Ott, ahol akár az életük is kockán forog, és emiatt megpróbálnak útra kelni egy másik, békésebb országba, embertelen, akár több ezer kilométer utat is vállalva. Az elmúlt négy év alatt 13,9 millióval nőtt a menekültek száma világszerte, így 2014-ben 59,5 millió menekült volt a világban, és összesen 230 millió embernek kellett elhagynia otthonát. A menekültek több mint fele pedig gyerek!

A hazájukból elmenekülő gyerekek nem jutnak megfelelő törvényi védelemhez, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz. Őrizetbe vehetik, fogva tarthatják és kitoloncolhatják őket, kollektív kiutasítás és egyéb határvédelmi gyakorlatok alá vethetik őket, amelyek uniós területre lépve veszélyeztetik életüket, biztonságukat.

A menekült gyerekek is elsősorban gyerekek.

Mi, az UNICEF Magyar Bizottságnál őszintén bízunk abban, hogy minden érintett döntéshozó, minden migráns gyereket, mindig, mindenekelőtt és elsősorban saját joggal rendelkező gyermekként ismer el. Gondoskodik róla az ENSZ Gyermekjogi egyezményével összhangban, és ennek megfelelően tesz meg minden erőfeszítést azért, hogy segítséget és megfelelő védelmet kapjanak, amíg átmenetileg vagy tartósan hazánkban tartózkodnak.

Minden egyénnek, közösségnek és kormányzatnak felelőssége van abban – a nemzetközi kötelezettségeinknek megfelelően és az emberiesség minimum követelményeiből fakadóan – hogy a menekült gyerekeket

 • előítélet- és diszkriminációmentes, befogadó környezet vegye körül;
 • saját jogokkal bíró jogalanyoknak tekintsék;
 • érintő minden hatósági döntéshozatal alapjául az ENSZ Gyermekjogi egyezmény szolgáljon – a gyermekek mindenek felett álló (legfőbb) érdekeit szem előtt tartva;
 • ne tartsák menekültügyi őrizetben,
 • minden, alapvető szolgáltatáshoz (oktatás, egészségügy) való hozzáférésről biztosítsák.

Hisszük azt, hogy mindenkinek, saját vagy szülei státuszától függetlenül joga van egy boldog, biztonságos gyerekkorhoz!

grafikon_menekültes

Magyarországra, még ha nem is célországként, a legtöbb menekülő Afganisztánból, Szíriából, Irakból érkezik, azaz olyan országokból, ahol háborús konfliktus dúl és az élet legalapvetőbb feltételei sincsenek biztosítva. Az UNICEF évek óta jelen van ezekben az országokban. Kötött működési elveinek megfelelően a programországként elismert fejlődő országokba, a probléma forrásához közelre csoportosítja a beérkező adományokat. Nem csak az alapszükségletek ellátásáért küzd, hanem kiemelt figyelmet fordít az oktatásukra, pszichoszociális ellátásukra is.

Az UNICEF célja, hogy segítsen megmenteni azt a generációt, aki a háborúba vagy menekülttáborba született, aki iskola helyett dolgozni kényszerül. Azokat a gyerekeket, akik úgy nőnek fel, hogy az erőszak, kizsákmányolás, és szegénység az élet része, rendje és módja.

Nem veszíthetünk el egy generációnyi gyereket. Jövőt kell adni nekik, és országuknak. Csak így törhetnek ki a jelenlegi állapotukból. Nekünk elsősorban ez a feladatunk.

Az UNICEF főbb üzenetei a nemzetközi migrációról (2013):*

 • A migránsoknak és családjaiknak be kell kerülniük a 2015 utáni fejlesztési tervbe. A fenntartható fejlődés biztonságos, egészséges és tanult gyermekekkel kezdődik.
 • A migráció vonatkozásában minden gyermek jogait biztosítani és védeni kell, mind a származási országokban, mind a tranzitországokban, mind a célországokban; legyen szó migránsokról, migránsok gyermekeiről vagy hátrahagyott gyermekekről; nemzetiségre, etnikumra vagy menekültügyi státuszra tekintet nélkül.
 • Minden gyermek, a szülei menekültügyi státuszára tekintet nélkül, teljes mértékben gyakorolhassa jogait, és méltányosan hozzáférhessen alapvető ellátáshoz, mint az egészségügyi szolgáltatások, oktatás, elhelyezés, szociális védelem, illetve az anyakönyvezés.
 • A migráció vonatkozásában a serdülőket megkülönböztetett csoportként kellene értelmezni, különleges érzékenységgel, szükségletekkel és lehetőségekkel.
 • A migránsokkal és családjaikkal foglalkozó irányelvek és gyakorlat kezelje érzékenyen a nemi kérdést.
 • A statisztikai adatok hiánya a migrációban érintett gyermekekről veszélyezteti a fenntartható és kielégítő tényalapú eljárásmódok megalkotását. Az adatgyűjtő kezdeményezések a migráció során legsebezhetőbb, legszélsőségesebb és legelnyomottabb csoportok – különösen a gyermekek – helyzetét kívánják tükrözni.

* részletekért lásd a csatolmányt.

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek