Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely méltatása

Komoly vállalásokat valósított meg Hódmezővásárhely is. A csongrádi városban megszüntették a szegregált oktatást, aminek része volt a pedagógusok szemléletformálása is, és az integráció elkezdése már az óvodában. Ennek köszönhetően egyre inkább jellemző, hogy a hátrányos gyerekek is tovább jutnak felsőbb iskolákba. A rászoruló gyermekeket ráadásul nyáron ingyenes étkeztetéssel várják, illetve a tehetséges gyerekek számára külön ösztöndíjakat is létrehoztak. A „Szent István-város rehabilitáció” keretein belül a szociálisan hátrányos lakóterületek minőségét is javítani kezdték. Hódmezővásárhely szintén kínál ingyenes iskolai csomagokat a fiataloknak, illetve figyelmet fordítanak az akadálymentesítésre is. A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ egyik prioritása lett a gyermekvédelem, és a bántalmazás-prevenció. Hódmezővásárhely szintén belekezdett a gyermekbarát intézményrendszer kialakításába, és a döntések meghozatala előtt meghallgatják a gyermekjogi referensek szakmai véleményét.

Tausz Katalin, szociálpolitikus, egyetemi tanár, az Értékelő Bizottság tagja eképpen méltatta az önkormányzatot:

„Hódmezővásárhely nem csak azért került a díjazottak közé, mert pályázata magas színvonalon teljesítette a gyermekbarát település felhívás feltételrendszerét. Ilyen pályázatot más településekről is benyújtottak. Az Értékelő Bizottság különösen magasra értékelte és más települések elé példaként állítja azt az évek óta intézményesen folytatott munkát, ami az iskolai szegregáció felszámolására irányul. A hódmezővásárhelyi integrált oktatási modell kialakítását is mintaszerűen alapos előkészítő munka előzte meg. A gyerekekkel, a szülőkkel és tanárokkal a küldő és a befogadó iskolákban folytatott beszélgetések, fórumok, különféle tájékoztatási alkalmak, is bizonyították, hogy az érintettek partnerként kezelése, a folyamatokba történő érdemi bevonása nélkül, bármilyen jó szándékú is a kezdeményező, nem valósulhat meg sikeresen egy anti-szegregációs program. Az iskolai anti-szegregáció eredményességét, a mérhetetlen tényezőkön, például a gyermeki jogok kiteljesedésén vagy a pszicho-szociális ártalmak csökkentésén, kívül jól mutatják az iskolai lemorzsolódási adatok is. Az önkormányzat ugyancsak ritka kivételként és egyben követendő példaként monitorozza az integrációs program alakulását, a kötelezően ellátandókat meghaladó szolgáltatásokkal (iskolabusz, ingyen tanszer az alsó tagozatban stb.) is támogatja a gyermekek tanulását.

Mindezek alapján a Hódmezővásárhelyen a gyermekek érdekében végzett munka hozzájárul a gyermekek jogainak, mindenekelőtt a jó és az esélyegyenlőséget biztosító oktatáshoz fűződő jogának kiteljesítéséhez.”

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek