Híreink

Beszámoló a Fiatal Nagykövetek ENSZ központban tett látogatásáról

2024. május 14. 13:14

„Olyan világban szeretnék élni, ahol meghallgatnak minket. Olyan világban szeretnék élni, ahol számít a véleményünk.”

2024. februárjában az ENSZ magyarországi Ifjúsági Küldötte abból a célból vette fel a kapcsolatot az UNICEF Magyarország munkatársával, hogy szoros együttműködést építsen ki az UNICEF Magyarország Fiatal Nagyköveteivel, hiszen számos olyan közös cél van, amivel segíthetik egymás munkáját. Az együttműködés egyik célkitűzése az ENSZ diplomatáival való kapcsolatfelvétel, valamint az ENSZ bécsi központ munkájának mélyebb megismerése, hosszútávon pedig a későbbi együttműködés megalapozása a két ifjúsági program között.

Az ENSZ Ifjúsági Küldött Program 1981-ben jött létre annak érdekében, hogy a mindenkori fiatal generációnak lehetőséget adjon saját érdekeinek képviseletére és érvényesítésére a nemzetközi döntéshozatalban. A Tagállamok az 1980-as évek óta küldenek ifjúsági képviselőket az ENSZ különböző testületeibe. A Program keretében kiválasztott fiatalok képviselhetik saját országuk 15-26 éves korosztályát az ENSZ legfontosabb fórumain és egyeztetésein a hivatalos küldöttségek tagjaiként, ifjúsági diplomataként.

Magyarország 2016 óta vesz részt az ENSZ Ifjúsági Küldött Programban. A magyar küldött az ENSZ Közgyűlésen képviselendő álláspontját a fiatalokkal történő hazai egyeztetések alapján alakítja ki országjárás keretében, valamint az egyeztetéseken túl, az ifjúsági küldött legfontosabb feladata, hogy hidat építsen az ENSZ és a magyar fiatalok között. A programon keresztül a magyar fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy a véleményükkel világszintű folyamatokat és döntéseket befolyásoljanak, a fiatalok érdekeit és perspektíváját a jelen vezetés számára reprezentálják.

Az együttműködés első lépcsőfoka tehát az ENSZ bécsi irodájának megismerése volt. Bécs az ENSZ négy központjának egyike New York, Genf és Nairobi mellett. A Bécsi Nemzetközi Központ (Vienna International Center, VIC), Ausztriában ismertebb nevén “UNO City”, vagyis “ENSZ-város”, 1979-ben nyitotta meg kapuit. A bécsi székhelyű szervezetek több mint 125 országból körülbelül 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A bécsi UNIS az ENSZ Információs Központjaiból álló hálózat része, amely Accrától Yaoundéig az egész világot lefedi és része a Globális Kommunikációs Főosztálynak (Department of Global Communications – DGC). Közös céljuk, hogy megvalósítsák az ENSZ alapvető céljait azáltal, hogy tájékoztatást nyújtanak a tevékenységéről és kihívásairól.

A bécsi UNIS kettős szerepet játszik. Információs központként négy ország tájékoztatását látja el: Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia. Az ENSZ helyi hangjaként a bécsi UNIS igyekszik információt és segítséget nyújtani az ENSZ céljainak és munkájának megértéséhez a média, a kormányok, az oktatási intézmények és a civil szervezetek számára. A UNIS ezen felül információ szolgáltatásával támogatja és promotálja az ENSZ bécsi székhelyű programjait és az Egyesült Nemzetek Kommunikációs Csoportjának bécsi titkárságaként is működik.

A látogatás során Vigh Katinka, az ENSZ Információs Központ Magyarországi Megbízottja fogadta a fiatal nagyköveteket, valamint az ifjúsági küldötteket, aki bemutatta az ENSZ munkamódszereit, valamint a diplomácia világának működését.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) egy nemzetközi szervezet, amelyet a második világháborút követően 1945-ben alapított 51 olyan ország, amely elkötelezte magát a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése és a társadalmi fejlődés, valamint a jobb életszínvonal és az emberi jogok előmozdítása mellett.

Az ENSZ négy fő célja:

 1. a béke fenntartása világszerte;
 2. a nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése;
 3. segítségnyújtás a nemzetek számára ahhoz, hogy közös munkával jobbá tegyék a szegények életkörülményeit, felszámolják az éhezést, a járványokat és az írástudatlanságot; valamint előmozdítsák a tiszteletet egymás jogai és alapvető szabadságjogai iránt; és
 4. az, hogy központi szerepet töltsön be az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek összehangolásában.

Az ENSZ munkája a világ minden szegletébe elér. Jóllehet az ENSZ-t leginkább a békefenntartásról, a békeépítésről, a konfliktusmegelőzésről és a humanitárius segítségnyújtásról ismerik az emberek, az ENSZ és annak rendszere (a szakosított intézmények, az alapok és a programok) több módon is hatással van életünkre és jobb hellyé teszi világunkat. A szervezet munkája számtalan lényeges kérdésre kiterjed, többek között a fenntartható fejlődésre, a környezetvédelemre és a menekültek támogatására, a katasztrófavédelemre, a terrorizmus elleni harcra, a leszerelésre és a fegyverek elterjedésének megakadályozására, a demokrácia, az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség előmozdítására és a nők helyzetének jobbítására, a kormányzásra, a nemzetközi egészségügyre, a taposóakna-mentesítésre, valamint az élelmiszer-termelés bővítésére.

Ezt követően Martin Nesirky, a bécsi ENSZ Információs Szolgálat igazgatója mutatta be a Fenntartható Fejlődési Célokat. A fenntartható fejlődés magában foglalja a szegénység felszámolását, az egyenlőtlenségek csökkentését, valamint a természeti erőforrások és az ökoszisztémák fenntartható kezelésének előmozdítását, mint ahogyan a fenntartható, mindenre kiterjedő és igazságos gazdasági növekedést is. Dióhéjban ez annyit jelent, hogy a fejlődés kielégíti a jelen nemzedékek szükségleteit anélkül, hogy veszélybe sodorná a következő nemzedékek azon lehetőségét, hogy kielégíthessék saját igényeiket. A fenntartható fejlődéshez és ezáltal az egyének és a társadalmak jóllétének eléréséhez három központi és egymással összefüggő elem – a gazdasági növekedés, a társadalmi integráció és a környezetvédelem – összehangolására van szükség.

A világ vezetői 2015-ben, egy történelmi ENSZ-csúcstalálkozón elkötelezték magukat ezen út mellett, amikor is elfogadták a fenntartható fejlődési célokat. A 17 fenntartható fejlődési cél minden országot – szegény, gazdag és közepes jövedelmű – cselekvésre hív fel a jólét előmozdítása és a bolygó védelme érdekében. A célok azon felismerésre alapulnak, hogy a szegénység felszámolásához olyan stratégiákra van szükség, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést, mindemellett az oktatáshoz, az egészséghez, a szociális védelemhez és a munkalehetőségekhez hasonló számos társadalmi problémával foglalkoznak úgy, hogy fellépnek a klímaváltozás ellen és előmozdítják a környezetvédelmet. A Covid–19-járványból való felépüléshez a célok által biztosított keretrendszerre most még nagyobb szükség van, mint valaha.

A fenntartható fejlődési célokon keresztül ezt követően a Fiatal Nagykövetek és Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldöttjei mutatták be tevékenységeiket:

Az ENSZ Ifjúsági Küldöttek kiemelt célja, hogy közelebb hozza a világszervezet munkáját és kezdeményezéseit a magyar fiatalokhoz. Ennek érdekében rendszeresen látogat el iskolákba, egyetemekre, különböző ifjúsági fórumokra, továbbá gyermek- és ifjúsági önkormányzatok képviselőivel is egyeztet. Látogatásai alkalmával interaktív foglalkozások keretein belül mutatja be az ENSZ tevékenységeit olyan témákhoz kapcsolódóan, mint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai, a nemek közötti egyenlőség vagy az éghajlatváltozás, mindemellett pedig örömmel tart kifejezetten az ENSZ felépítéséről, szakosított szervezeteiről szóló előadást vagy foglalkozást is a fiatal generáció számára. Ezek a találkozók lehetőséget adnak a küldött számára, hogy röviden beszámoljon az ENSZ-ben végzett munkájáról, illetve a kötetlen beszélgetések során – az ifjúság hiteles képviseletének érdekében – tájékozódjon a helyi fiatalokat érintő ügyekről. A küldöttnek végül célja, hogy a megszerzett információkat és tapasztaltakat minél több hazai és nemzetközi döntéshozó felé is el tudja juttatni, létrehozva ezzel a küldött hídépítő szerepét és hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar fiatalok is lehetőséget kapjanak a világszintű folyamatok befolyásolására.

Az UNICEF Magyarország Fiatal Nagykövetei egy olyan világ építésében segítik az UNICEF-et, ahol minden gyermek biztonságban van az erőszakkal szemben, érvényesülnek a jogaik és kibontakoztathatják a bennük rejlő képességeket. A Fiatal Nagykövetek közreműködnek a szervezet programjaiban, eseményein, konferenciáin. Különböző fórumokon képviselik korosztályuk érdekeit, hangot adnak a gyerekek véleményének és részt vesznek a gyermekjogi ismeretek terjesztésében. A nemzetközi és hazai UNICEF munkáját, valamint az aktuális gyermekjogi témákat összefoglalókon, előadásokon, podcasteken, social media felületeken és webinarokon keresztül jelenítik meg. Kiemelt témáik a klímavédelem, a gyermekek és fiatalok mentális egészségének védelme, az erőszakmentes gyerekkor, a gyermekrészvétel, és a gyerekjogok. A fiatal nagykövetek Ébresztő óra foglalkozásokat is tartanak országszerte 4-12. osztályos gyermekek részére a gyermekjogokról társtrénerként, a világ gyermekeinek helyzetéről, továbbá a gyerekeket érintő bántalmazásról és a megelőzés lehetséges lépéseiről. Emellett kapcsolatot építenek mást ifjúsági szervezetek fiataljaival, döntéshozókkal, tagjai a Gyermekjogi Civil Koalíció Gyermekrészvételi Munkacsoportjának, valamint a Klímaváltozás és gyermekjog Munkacsoportnak. Ezen túl részt vesznek az UNICEF Magyarország belső képzésein (Ébresztő óra képzés, gyermekjogi képzés, sajtókommunikációs tréning), valamint rendszeres találkozásain.

A fiatalok tevékenységének bemutatását követően kezdetét vette az idegenvezetés az ENSZ székházban, ahol a nemzetközi tárgyalásoknak helyet adó konferenciatermeket, továbbá az ENSZ család bécsi tagjait ismerhették meg közelebbről:

 • ENSZ Bécsi Hivatala (United Nations Office at Vienna, UNOV): az ENSZ programjainak adminisztratív támogatását biztosítja (konferenciaszervezést, a biztonságot és a tolmácsolás).
 • Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency, IAEA): a világ tudományos és műszaki együttműködésének központi kormányközi fórumaként működik a nukleáris területen.
 • ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO): az ENSZ szakosított ügynöksége, amely elősegíti az iparfejlesztést a közös fejlődés elérése, valamint a gazdasági versenyképesség növelése érdekében, miközben védi a környezetet, valamint erősíti a tudást és az intézményeket.
 • ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC): a bécsi székhelyéről és a világszerte megtalálható irodáinak globális hálózatán keresztül a UNODC segíti a tagállamokat, hogy fellépjenek a kábítószerek, a bűnözés, a korrupció és a terrorizmus által okozott veszélyek ellen, valamint azon dolgozik, hogy előmozdítsa a biztonságot és az igazságosságot mindenki számára.
 • Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezetének Előkészítő Bizottsága (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO PrepCom): előkészíti az Átfogó Atomcsend-szerződés (CTBT) végrehajtását, amely tiltja a nukleáris fegyverek összes felszíni, légköri, víz alatti és földfelszín alatti kísérleti robbantását mindenhol és mindenkinek.
 • ENSZ Világűriroda (United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA): a világűr békés célú használatával kapcsolatos nemzetközi együttműködés elősegítésén dolgozik. Segíti a tagállamokat, különösen a fejlődő országokat, hogy hozzáférjenek az űrtudományhoz, az űrtechnológiához, valamint a fenntartható fejlődést elősegítő alkalmazásokhoz.
 • ENSZ Emberi Jogi Tanácsa létrehozott egy független nemzetközi bizottságot (IICIU) az Ukrajnában elkövetett emberi jogi jogsértések, a nemzetközi humanitárius jog megsértésének és az Oroszországi Föderációnak az Ukrajna elleni agressziója során elkövetett bűncselekmények kivizsgálása érdekében.
 • Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (The International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR): előmozdítja a nemzetközi együttműködést, hogy Európa második legnagyobb folyója, a Duna tisztább, egészségesebb és biztonságosabb lehessen, miközben azon dolgozik, hogy biztosítsa a fenntartható és méltányos vízgazdálkodást és édesvízkészletet a Duna vízgyűjtőjének területén.
 • Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (International Narcotics Control Board, INCB): egy független szakértői testület, amely vizsgálja és elősegíti az ENSZ kábítószer-ellenőrzési egyezményeiben foglaltak betartását.
 • Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization for Migration, IOM): elkötelezett a humánus és szervezett migráció elősegítése mellett, hogy az mindenki javára szolgáljon. Továbbá humanitárius segítséget nyújt a rászoruló migránsoknak.

Két Fiatal Nagykövet (Joób Klára Milla és Lehoczky Tamara) interjút adott a News and Media-nak a Summit of the Future konferenciához kapcsolódóan. A csúcstalálkozó magas szintű esemény, amely a világ vezetőit hozza össze, hogy új nemzetközi konszenzust alakítsanak ki arról, hogyan teremtsünk jobb jelent és hogyan védjük meg a jövőt. A fiatal nagykövetek arra a kérdésre adtak választ, hogy milyen változások szükségesek annak érdekében, hogy a jövőben a fiatalokat is bevonják a döntéshozatalba, valamint melyek a csúcstalálkozó legfontosabb témái.

Az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetei számára szakmailag óriási lehetőség volt tehát ez a találkozó, hiszen megismerhették a bécsi ENSZ működését és diplomatáit, továbbá az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait, melyek összhangban állnak az UNICEF Magyarország működésével. Ezen kívül együttműködés indul az ENSZ Ifjúsági Küldöttjeivel, valamint az UNIS Vienna magyar munkatársaival.

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek