Híreink

Idén is átadták az „UNICEF Gyerekbarát Település” díjakat

2016. szeptember 20. 11:31

2016-ban Alsómocsolád, Bordány és Hajdúnánás érdemelte ki a díjat

A nyertes önkormányzatok egyebek között a következőket vállalták pályázataikban: a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzattal közösen gyerekjogi stratégia kidolgozását, fiatalok bevonását az Ifjúsági Cselekvési Terv kidolgozásába, gyerekbarát költségvetés megvalósítását, illetve a gyerekek véleményének széles körű figyelembe vételét. A pályázati programok minél hatékonyabb megvalósulását az UNICEF Magyar Bizottság segíti, valamint az Értékelő Bizottság is figyelemmel kíséri.

Az idén 19 éves Gyermekvédelmi Törvény az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének megfelelően deklarálja a gyermeki jogokat, és a törvény kötelezettségként előírja, hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Az UNICEF Gyerekbarát Település program az egyik legmegfelelőbb eszköz a gyermeki jogok védelmére, hiszen helyi szinten, a gyermekekhez a legközelebb nyújt lehetőséget arra, hogy a gyermekek és a gyermekes családok a konkrét, őket érintő ügyekben élvezhessék jogaik védelmét. Az UNICEF Gyerekbarát Település program egyúttal sokat tesz a gyermekek jóllétének biztosításáért és a gyermekek részvételéért a lakóhelyük alakítását érintő kérdésekben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezért kiemelten fontosnak tartja az UNICEF Magyarországon megvalósuló programjait, így a Gyerekbarát Település programját is.

“Fontos számunkra ez a díj, hiszen ez is igazolja, hogy az elmúlt években tett munkánknak van eredménye és bízunk benne, hogy ezt a szisztematikus, jól átgondolt munkát a jövőben is tudjuk folytatni – emelte ki Dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere. Hozzátette: Hajdúnánás vezetésének kiemelt szándéka, hogy a gyermekek, fiatalok és közösségeik tevékeny részesei legyenek a település életének, hiszen néhány év múlva ők fogják alkotni a város gerincét.
Éppen ezért a gyermekek jólétének javítása céljából olyan költségvetést valósít meg az önkormányzat, amely magába foglalja a kötelező feladatok ellátásán túl a családok élethelyzetének javítását, a gyermekekkel foglalkozó intézmények kiegészítő szolgáltatásait, közétkeztetés szélesítését, gyermekek jutalmazását, ösztöndíj programok megvalósítását, egészségmegőrzést és egészségfejlesztést, prevenciós és szabadidős programokat.”

kab_5596

Bordány Nagyközség Önkormányzata a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzattal és a diákönkormányzattal közösen pályázott a díjra. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az UNICEF bennünket választott – mondta Tanács Gábor, Bordány polgármestere. „Az önkormányzat fontosnak tartja az itt élő gyermekek, fiatalok ügyét, különösen odafigyelünk a hátrányos helyzetből induló gyermekekre. A Homokhátság szívében lévő településként büszkék vagyunk a Bordányi Ifjúsági Információs Pontra, amely a fiatalok egyik bázisa. Az idén közösségi konyhával és egy ifjúsági kávézóval bővült, így elmondhatjuk, hogy jelenleg a régió legjobb, európai szintű közösségi és információs tere a miénk. Az ifjúsági önkormányzati választásokat Magyarországon elsőként és egyedüliként internetes rendszer segítségével bonyolítjuk le már 2012 óta. A helyben működő Kölcsönös Önsegélyező Rendszer segítségével a hátrányos helyzetű gyerekek is aktív szereplői a településnek, a helyi virtuális pénznek, a Bordányi Koronának köszönhetően a fiatalok számos szolgáltatáshoz juthatnak hozzá kedvezményesen vagy ingyen. Ez a rendszer is egyedi hazánkban. Az civil szervezetek, az ifjúsági önkormányzat és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően számos nemzetközi program zajlik településünkön. Ezek a programok a szabadidő hasznos eltöltése mellett bekapcsolják a földrajzilag hátrányos helyzetben lévő fiatalokat is Európa vérkeringésébe.”

kab_5709

Balogh Anikó, Alcsómocsolád Faluházának vezetője elmondta: Alsómocsoládon hisszük és valljuk, hogy a jövőnk az összefogásunkra épül és cselekvőképességünktől függ. Ezt alapozza meg időseink tudása és tapasztalata és tartja életben okos, jövőbetekintő gyermekeink és fiataljaink hite.

kab_5499

„Az UNICEF Gyerekbarát Település programot azért hívtuk életre, hogy felhívjuk a figyelmet a gyerekjogok fontosságára, és eszközt adjunk a döntéshozók kezébe, hogy a Gyerekjogi egyezmény helyi szinten miként kerüljön megvalósításra. Örülünk, hogy idén is rengeteg pályázat érkezett és hogy az önkormányzatok magas színvonalon teljesítették a pályázati kiírás feltételeit.” mondta Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Az UNICEF Gyerekbarát Település programja keretében online felmérést végzett, hogy megtudja, az egyes településeken élők, miben látják a legnagyobb kihívásokat.

kab_5756

A válaszadók 30 csillagot oszthattak szét 10 olyan szempont között, amelyekben úgy gondolják, hogy a lakóhelyüknek még fejlődnie kell ahhoz, hogy igazán gyermekbaráttá váljon. Egy szempontra legfeljebb 5 csillagot lehetett adni, ami azt jelentette, hogy az adott szempont által definiált területen a településüknek még sok dolguk van.

Az online felmérésben értékelt 10 szempont a következő volt: Közbiztonság, Gyerekfórumok, Szabadidős lehetőségek, Gyerekbarát költségvetés, Parkok, játszóterek, Gyerekprogramok/ gyerekjogi jogtudatosítás, Intézkedések ellenőrzése, Közlekedés, Közintézmények fejlesztése, Gyerekbarát vállalkozások. Ezek a szempontok hangsúlyosak a Gyerekbarát Település program keretében érkezett pályázatok elbírálása során is.

A kapott válaszok alapján a 10 szempont 3 csoportra bontható: a legfontosabb problémának a szabadidős lehetőségek hiánya, a parkok, játszóterek állapota és a közbiztonság számít; a közepesen fontos kategóriába a gyerekjog (gyerekprogramok), a közlekedés, a közintézmények fejlesztése és a gyermekbarát költségvetés kialakítása áll. A kevésbé fontos kategóriába a gyermekfórumok, a valóra vált intézkedések ellenőrzése és a gyerekbarát vállalkozások kerültek.

Bár a szabadidős lehetőségek és a parkok, játszóterek hiányára a megyék többségében felhívják a figyelmet, egyes megyékben azonban más szempontokat is igen fontosnak tartanak egy gyerekbarát település meghatározójaként. A legmagasabb átlag értéket kapott szempont a szabadidős lehetőségek fejlesztése lett: megyei szinten ez a probléma a legégetőbb Komárom-Esztergom és Veszprém megyékben. Budapesten és Észak- Nyugat Magyarországon tartották a legtöbben a parkok, zöldterületek és játszóterek állapotát a legfontosabbnak. A közbiztonság kérdése a kis településeken meghatározó, az innét érkezett válaszadók 44 százaléka a maximális 5 csillagot adta erre a szempontra.

Ezek az eredmények egybecsengenek az UNICEF Magyar Bizottsága megrendelésére a GfK által, 2016 tavaszán végzett feltáró kutatás megállapításaival. Ott is fontosnak mutatkozott a tiszta, felújított, színes, vidám és biztonságos környezet iránti igény és a szabadidős tevékenységek lehetőségének bővítése. Mindkét felmérésből az derült ki, hogy a gyerekeket nagyon érdekli, mi zajlik a településükön és jól meg tudják fogalmazni, mi az, amit szeretnek és mi az, amin javítani kellene. Éppen ezért érdemes a gyerekeket is bevonni a helyi döntéshozatalba, mert a gyerekek szívesen elmondják a véleményüket, és van igényük, hogy aktívan részt vegyenek a település fejlesztésében.

 

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek