Híreink

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020. január 29. 15:14

A pályázat lezárult! Köszönjük a jelentkezést!

Többet szeretnék tudni a Felelősen a kora gyermekkorért programról

Az UNICEF Magyarország és a REWE GROUP Magyarország Penny Market Kft. pályázatot hirdet helyi és területi hatókörű, közhasznú civil szervezetek számára, a komplex korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatására 0-6 éves korú, fejlődésük szempontjából veszélyeztetett, vagy fogyatékkal élő gyermekek és családjaik érdekében.

 

A pályázat célja:

A korai fejlesztéshez köthető szolgáltatások igénybe vételének elősegítése az érintett családok és gyermekek számára.

 

Támogatható tevékenységek:

 • térítésmentes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai fejlesztés és tanácsadás
  • egyéni vagy csoportos, kognitív, szociális, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése
 • térítésmentes egyéni vagy csoportos mozgásfejlesztés, mozgásterápia
 • térítésmentes pszichológiai segítségnyújtás gyermekek és/vagy szüleik részére
 • térítésmentes egyéb terápiák

 

A pályázat közvetett célcsoportja:

 • szakorvosok, illetve egyéb diagnosztikai jogkörrel rendelkező intézmények
 • szakértői bizottságok javaslata alapján korai fejlesztésre jogosult vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik
 • 0-6 éves korú mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, és beszédfogyatékos, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és családjaik
 • koraszülöttek, valamint más ok miatt veszélyeztetett újszülöttek és családjaik

 

Pályázatot nyújthatnak be:

Magyarországon bejegyzett, a Civil törvény* alapján civil szervezeteknek minősülő intézmények (alapítványok, egyesületek, szövetségek), amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket (jogerős bírósági végzéssel alátámasztható módon) legalább 2 éve aktívan folytatják, tevékenységüket Magyarországon végzik és közhasznú jogállású szervezetek.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a konvergencia (hátrányos helyzetű) régiókból érkező pályázatok.

*2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 

Nem pályázhatnak:

 • csődeljárás és a felszámolási eljárás alatt álló szervezetek,
 • nem bejegyzett szervezetek,
 • magánszemélyek,
 • pártok, szakszervezetek,
 • vállalkozások, beleértve a nonprofit Kft-ket is.

 

Az elnyerhető támogatás:

A pályázatonként elnyerhető, egyösszegű támogatás felső határa 750 000 forint.

Az UNICEF fenntartja a jogot a pályázatok részleges támogatására is.

Az elnyerhető minimális összeg: 250.000 forint

A támogatott pályázatok várható száma: 5 db.

Támogatás kizárólag a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő költségekre lehetséges. Nem támogathatók a programhoz nem kapcsolódó anyagköltségek, beszerzések, megbízási díjak vagy egyéb bér jellegű kiadások, szállítási vagy utazási költségek. Nem támogathatóak továbbá  az alábbi költségek: nagy beszerzések, operatív költségek, működési, rezsi jellegű költségek.

Az elnyerhető támogatás kifizetése két egyenlő részletben történik, a szerződést követően egyösszegű támogatási előlegként és elszámolási dokumentációt követő utófinanszírozásként.

A szerződés formája vissza nem térítendő hozzájárulás.

A nyertesekkel az UNICEF Magyarország támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés kétoldali aláírását követően az UNICEF Magyarország a támogatási összeg első részletét 15 munkanapon belül átutalja a nyertes pályázó számlájára.

A támogatás felhasználásának időtartama: 2020. március 1. – 2020. december 31. 

 

A pályázatok beadásának módja és határideje:

 

A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • teljeskörűen kitöltött, cégszerűen aláírt pályázati adatlap
 • teljeskörűen kitöltött, cégszerűen aláírt pályázati költségvetés
 • a program lebonyolításáért felelős szakmai vezető önéletrajza
 • alapító okirat (szkennelt változat)
 • cégkivonat (szkennelt változat)

 

A szerződéskötéskor benyújtandó dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi, eredeti Cégkivonat
 • aláírásra jogosult aláírási címpéldánya (egyszerű másolat)
 • módosított pályázati adatlap és költségvetés

 

A pályázatokat elektronikus úton kell beadni a következő címen: palyazat@unicef.hu a Korai fejlesztés 2020 pályázat tárgy megjelölésével.

Támogatás esetén a szerződéskötés feltétele a pályázat eredeti dokumentumainak postai úton történő benyújtása.

A dokumentumokat az UNICEF Magyarország címére kell küldeni: 1077, Budapest, Wesselényi u.16

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17. (postára adás dátuma)

Hiánypótlásra nincs lehetőség. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok első körben jogosultsági és formai ellenőrzésen esnek át.

A megfelelő pályázatokat szakértők bevonásával tartalmilag értékeljük a következő szempontok alapján:

 • szervezet eddigi tapasztalatainak bemutatása, elért eredményei
 • a célcsoport bemutatása
 • a támogatandó tevékenység kidolgozottsága, átláthatósága
 • ütemterv és annak illeszkedése a szakmai tartalomhoz
 • az ellátásba bevont gyermekek és családok száma
 • a projekt megvalósításában résztvevő szakmai team
 • a költségvetés megalapozottsága és annak részletes bemutatása
 • a szakmai tartalom és a pénzügyi terv összhangja
 • a program várható hatásai

 

Döntés és a pályázók értesítése:

A pályázati támogatásokról a végső döntést az UNICEF Magyarország szakértői bizottsága hozza meg legkésőbb 2020. február 29.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk, valamint a támogatott szervezetek listáját az UNICEF Magyarország honlapján is közzé tesszük.

 

A pályázatok elszámolása:

A pályázatokat a Támogatási szerződésnek megfelelően, a program befejezését követő 30 napon belül kell benyújtani a támogatás felhasználásáról szóló számlamásolatokkal alátámasztva, pénzügyi és szakmai beszámoló formájában.

 

Bővebben az UNICEF Magyarország és a Penny Market együttműködéséről

Bővebben a korai fejlesztésről

 

Kérdés esetén: palyazat@unicef.hu

 

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek