Adatvédelmi tájékoztató a ’Két kis Dínó’ adományozói kampány feliratkozói számára

Hatályos: 2024.03.14-től
Frissítés alatt
 

Ki fogja kezelni a megadott személyes adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatot adatkezelőként az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (1077 Budapest, Wesselényi u. 16., nyilvántartási szám: 11349, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, email: unicef@unicef.hu) kezeli.

Jelen tájékoztató a ’Két kis Dínó’ kampánnyal kapcsolatban kezelt személyes adatairól szól.

A kampánnyal kapcsolatos részletes információk a www.unicef.hu/ket-kis-dino weboldalon találhatóak.

Az itt nem említett kérdésekben, (így különösen, de nem kizárólagosan a hírlevél küldésével vagy a rendszeres támogatással és bankkártyás fizetéssel kapcsolatban kezelt adataira általános adatvédelmi tájékoztatónk vonatkozik), amelyet itt érhet el: https://unicef.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Amennyiben adatkezelőként tudomásunkra jut olyan információ, amely alapján az adatkezeléshez adott hozzájárulás érvényessége kétségbe vonható (így különösen, ha a gyermek adatait nem a törvényes képviselője adta meg számunkra), a gyermek adatait haladéktalanul törölni kényszerülünk. Ebben az esetben a megrendelt levélcsomagot az adományozó postacímére továbbítjuk.

Kérdéseivel keresheti: Mina Krisztina adományszervezési vezetőt (e-mail: adomany@unicef.hu)

I. Az adományozó adatainak kezelése

Kezelt adatok köre:

 1. cél tekintetében: Teljes név, e-mail cím, telefonszám
  Simple Pay-be bevitt adatok: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód)
 2. cél tekintetében: levelezési cím, email cím
 3. cél tekintetében: név és email cím

Adatkezelés céljai:

 1. Az adományozás lehetővé tétele, teljesítése;
 2. a levélcsomagok kiküldése és azokhoz kapcsolódó előzetes tájékoztató, illetve felkészítő emailek küldése, azaz oktató és foglalkoztató levélcsomagok felhasználásához kapcsolódó emailek küldése;
 3. hírlevél küldése

Jogalap:

 1. cél tekintetében: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) b) pont – az adatkezelés jogalapja a vonatkozó szerződés teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele
 1. és 3. cél tekintetében: GDPR 6. cikk (1) a) pont – az Ön hozzájárulása

Hozzájárulását bármikor indokolás nélkül és díjmentesen visszavonhatja (Ld. lent az „Önt megillető jogosultságok”), azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Időtartam:

 1. cél tekintetében: 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel, azzal, hogy a számviteli kötelezettséghez nem szükséges, kizárólag a támogatási jogviszony teljesítéséhez szükséges adatokat (telefonszám, email cím) az Alapítvány az adományozásra irányuló jogviszony megszűnéséig kezeli.
 1. cél tekintetében: Adatait hozzájárulásának visszavonását vagy az (utolsó) tájékoztató, felkészítő email és levélcsomag kiküldését követően töröljük attól függően, hogy melyik a korábbi.
 1. cél tekintetében: Adatait hozzájárulásának visszavonását követően töröljük

II. Az adományozó által megadott más személy (szülő vagy gyám) adatainak kezelése

Kezelt adatok köre:

Az adományozó által megadott szülő vagy gyám teljes neve és e-mail címe

Adatkezelés célja:

A szülővel vagy gyámmal való kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy:

– a megajándékozni kívánt gyermek és törvényes képviselője személyes adatai teljeskörűen, illetve azok kezeléséhez szükséges hozzájárulás megadásra kerülhessen
– (ld jelen adatkezelési tájékoztató III. pontja)

Jogalap:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a GDPR) 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke, hogy lehetővé tegye a Programba történő minél szélesebb körű regisztrációt, azaz azt, hogy ne kizárólag szülő vagy törvényes képviselő regisztrálhasson, hanem bárki, aki rendszeres adományozó szeretne lenni és egyúttal egy gyermek részére szeretné a levélcsomagokat eljuttatni. Az adatkezelés ekként végső soron az Adatkezelő adománygyűjtési és ismeretterjesztő céljaival kapcsolatos jogos érdekének megvalósításához szükséges. Az érintett szülő vagy gyám kérésére a részletes érdekmérlegelési tesztet rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben a szülő vagy gyám tiltakozik ez ellen az adatkezelés ellen, adatait a nyilvántartásainkból haladéktalanul töröljük.

Időtartam:

legfeljebb 3 hónap, figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő adományozókkal folytatott általános kommunikációs tapasztalata az, hogy legfeljebb három hónap időtartamon belül meg kell érkezzen a törvényes képviselő hozzájárulása, amennyiben ezen időtartamon belül válasz nem érkezik, úgy azt a válaszadás és így a jelen esetben a hozzájárulás megadás megtagadásaként lehet értékelni.

III. Szülő vagy gyám adatainak kezelése

Kezelt adatok köre:

Teljes név és e-mail cím

Adatkezelés céljai:

levélcsomagokhoz kapcsolódó előzetes tájékoztató, illetve felkészítő emailek küldése, azaz az oktató és foglalkoztató levélcsomagok felhasználásához kapcsolódó emailek küldése

Jogalap:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a GDPR) 6. cikk (1) a) pont – a szülő vagy gyám hozzájárulása

Hozzájárulását bármikor indokolás nélkül és díjmentesen visszavonhatja (Ld lent az „Önt megillető jogosultságok”), azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Időtartam

Adatait hozzájárulásának visszavonását vagy az (utolsó) levélcsomag kiküldését követően töröljük attól függően, hogy melyik a korábbi

IV. A gyermekek adatainak kezelése

Kezelt adatok köre:

Teljes név, becenév, postai cím

Adatkezelés céljai:

A levélcsomagok kiküldése

Jogalap:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a GDPR) 6. cikk (1) a) pont – a szülő vagy gyám hozzájárulása

Időtartam:

A gyermek fenti adatait a hozzájárulás visszavonásáig vagy az utolsó levélcsomag kiküldéséig követően töröljük attól függően, hogy melyik a korábbi

Adatfeldolgozóink:

Hidden Design Kft.

Tárhelyszolgáltatónk a Hidden Design Kft. (cégj.sz: 01-09-278702), ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adatait kezeli.

PHARMAPROMO Tanácsadó és Szolgáltató Kft
A PHARMAPROMO Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  Társaságot (cím:: 4026 Debrecen, Csemete utca 20. e-mail: balogh.judit@pharmapromo.hu, honlap: www.pharmapromo.hu) a Honlappal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők látja el; ennek keretében szükség szerint és mértékben előfordulhat, hogy hozzáfér ügyfélkapcsolati adatokhoz ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adatait kezeli.

SFDC Ireland Limited
A SalesForce mint adatfeldolgozó igénybevételére az EU-USA adatvédelmi keretre vonatkozó Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat alapján kerülhet sor.
A  SalesForce  rendszer (SFDC  Registration in Ireland with company number: 394272 Level 1, Block A, Nova Atria North, Sandyford Business District 18 Dublin Ireland) az Alapítvány támogatói adatbázisának kezelését, a CRM rendszer üzemszerű működését  biztosítja segítve az adományozókkal való gördülékeny kapcsolattartást, ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adatait kezeli.

Attention CRM
Az Alapítvány CRM, azaz ügyfélkapcsolati menedzsment rendszere az Attention CRM Consulting Kft. támogatásával kerül működtetésre, az Attention CRM Consulting Kft. ennek keretében szükség szerint és mértékben hozzáfér a CRM rendszer által kezelt ügyfélkapcsolati adatokhoz, így az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

Hírlevél
Az Alapítvány a hírleveleinek kiküldését a Maileon Digital Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) által nyújtott Maileon hírlevélküldő szolgáltatáson keresztül végzi. A Maileon-ban rögzített személyes adatok a Maileon Digital Kft. szervereire kerülnek továbbításra. A Maileon Digital Kft. működteti a Maileon hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Maileon Digital Kft. nem kezel semmilyen adatot a saját nevében, így adatfeldolgozónak minősül.

SimplePay
A bankkártyás fizetés lebonyolítása során az OTP Mobil Kft. (cím: 1038 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.) az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül, Az OTP SimplePay fizetési feltételeit itt éri el:

https://unicef.hu/felhasznalasi-feltetelek

VCC Live
Az Alapítvány telefonos marketingszolgálatát a VCC Live Hungary Kft. (cím: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A 5. em.) által szolgáltatott VCC Live szoftveren keresztül működteti. A VCC Live Kft. így az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

BPO-TAX Kft.
Az Alapítvány adó, számvitel és bérszámfejtési feladatait (1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. Adószám: 13127033-2-42) látja el, ennek keretében az Alapítvány által adó- számvitelil és bérszámfejtési feladataival összefüggésben kezelt adatokhoz hozzáférése van. Adatot saját nevében nem kezel, az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

SYSTEMFARMER ZRT.
Az alapítvány rendszergazda és informatikai feladatok ellátásával a SYSTEMFARMER ZRT. -t (1119 Budapest Petzvál József utca 28. 1. em. 2.) bízta meg, az informatikai rendszer kezelése és felügyelete során az Alapítvány általl kezelt személyes adatokhoz hozzáférése van. Adatot saját nevében nem kezel, az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

MAGYAR POSTA ZRT.
Postai küldeményeinkkel kapcsolatos feladatai ellátása során a Magyar Posta ZRt. ( Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 ) kezeli az Ön személyes adatait és az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

Bullseye Szolgáltató Kft.: (székhely: 2011 Budakalász, Széchenyi u. 13., adószám: 14264256-2-13) nyomdai és kiegészítő ( postai és egyéb adminisztrációs) tevékenység ellátásával megbízott, ezért az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül.

 

Az Önt megillető jogosultságok:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettet adathordozhatósághoz való jog is megilleti az alább részletezettek szerint.

Az érintettek jogai az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) alapján

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

(a) az adatkezelés céljai;
(b) az érintett személyes adatok kategóriái;
(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
(d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
(e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
(f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
(g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
(h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a fenti bevezetőben megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az Érintett kérésére a pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledéshez”) való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat:

(a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
(b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
(c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
(d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
(e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
(f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
(b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
(c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
(d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
(e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
(f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy
(g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

(a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
(b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
(c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
(d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

(a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
(b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érinett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti:

Az Érintett a tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni az Adatkezelő jelen tájékoztató bevezetőjében rögzített posta címére vagy ketkisdino@unicef.hu email címére.

Jogorvoslati lehetőségek         

Az Érintett jogosult panaszt tenni bármely adatvédelmi felügyeleti hatóságnál – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A felügyeleti hatóságok listája megtalálható itt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400; fax szám: +36 1 391 1410; http://naih.hu/).

Ha az Érintett, úgy ítéli meg, hogy az UNICEF megsértette adatvédelmi jogaikat, az illetékes magyarországi bírósághoz is fordulhat. Magyarországon a pert az Érintett, a törvényes képviselő vagy a gondnok lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is meg lehet indítani. A törvényszékek illetékességéről az alábbi honlapon lehet tájékozódni: https://birosag.hu/.

 


1 A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.

 

KÉT KIS DÍNÓ A VILÁG KÖRÜL

Kalandok a legkisebb felfedezőknek is!

KÉT KIS DÍNÓ FŐOLDAL