Aktuális programjaink

UNICEF Gyerekbarát Település

A programról

Az „UNICEF Gyerekbarát Település” olyan helyi irányítási rendszer, modell és jó gyakorlat kialakítását tűzi ki célul, amely a Magyarországon 1991 óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményen alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására.

Az eredetileg „Gyermekbarát Városok” (Child Friendly Cities) néven megszületett koncepció minden olyan közösségben kifejleszthető és alkalmazható, ahol gyermekek élnek: legyen az nagy vagy kicsi, városi vagy vidéki közösség. A mára globálissá vált programot 1996-ban indították Európában, s azóta számos uniós tagállamban (például Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Szlovéniában, Horvátországban) nagy sikerrel indult a helyi önkormányzatok és az adott UNICEF Nemzeti Bizottságokon keresztül.

A program az ENSZ Gyermekjogi egyezmény célkitűzéseit alkalmazza azon a szinten, ahol és amikor a legnagyobb közvetlen hatással lehet a gyermekek életére: helyben.

Az „UNICEF Gyerekbarát Település” a Gyermekjogi egyezmény teljeskörű betartásáért dolgozik. Ennek megfelelően garantálja, hogy minden, 18 év alatti fiatal polgára:

  • hatással lehessen a települését érintő döntésekre; elmondhassa a véleményét arról, hogy milyen településen szeretne élni;
  • hozzáférhessen alapvető szolgáltatásokhoz (egészségügyi-, gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz);
  • tiszta vizet ihasson és higiénikus körülmények között, a kizsákmányolás és az erőszak mindennemű formájától mentesen élhessen;
  • biztonságban járhasson települése utcáin;
  • szennyezésmentes természeti és épített környezetben élhessen;
  • részt vehessen kulturális és közösségi eseményeken és
  • egyenrangú polgára lehessen településének, hozzáférjen minden szolgáltatáshoz, származására, vallására, vagyoni helyzetére, nemére és fogyatékosságára való tekintet nélkül.

Az „UNICEF Gyerekbarát Település” elképzelése nem egy ideális államon vagy egy kizárólagos minta modellen alapul, sokkal inkább jógyakorlatokon nyugvó keretet és iránymutatást biztosít, amely bármely településnek segítséget nyújt, hogy vezetése, környezete, vállalkozásokkal való kapcsolatai és szolgáltatásai „gyermekbarátabbakká” válhassanak, hogy majd hálózatot alkotva, a körülöttük lévő településeknek is át tudja adni a tudást és a vonatkozó jógyakorlatot.

A 2020 márciusában Magyarországon is megjelent koronavírus-járvány új helyzetek és kihívások elé állította a társadalom valamennyi tagját. Hosszútávú következményeit még csak megbecsülni tudjuk, rövidtávú hatásait azonban már most is érezzük. Az UNICEF Gyerekbarát Település programjának keretében videósorozatot indítottunk, ötleteket adva arra, mit tehet egy település a kisgyerekekért, kamaszokért és a családokért.

Hogyan lehet elnyerni az „UNICEF Gyerekbarát Település” címet?

A cím elnyerésére bármely magyarországi települési önkormányzat pályázhat. A pályázatban a településen élő gyermekek létszámára, helyzetére vonatkozó adatokat, az ENSZ Gyermekjogi egyezményének megfelelően a gyermekjogok védelmére vonatkozó helyi intézkedéseket és a jövőbeni pozitív változások melletti elkötelezettséget kell bemutatni.

A pályázatok elbírálását egy szakértőkből, civil szervezetek képviselőiből álló Értékelő Bizottság végzi, az UNICEF Magyarország koordinációja mellett.

Évente 3 települési önkormányzat nyerheti el a címet. A cím adományozása évente felülvizsgálatra kerül, amennyiben a település nem felel meg a cím elnyeréséhez szükséges kritériumoknak többé, a cím megvonásra kerül az Értékelő Bizottság döntése alapján. A nyertes településekkel az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány támogatási szerződést köt.

Az Elismerő Cím elnyerésekor az önkormányzat pénzbeni támogatást (2 millió forintot) és díszoklevelet kap, valamint az UNICEF Magyarország honlapján és kommunikációs csatornáin megjelenhet. Kizárólagos jogosultságot szerez továbbá az „UNICEF Gyerekbarát Település” logójának és kommunikációs anyagainak használatára.

UNICEF Gyerekbarát Települések

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek